• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 12:05:51 SA - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
12,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,60%)
Tham chiếu
12,50
Mở cửa
12,70
Cao nhất
12,70
Thấp nhất
12,70
Khối lượng
1.800
KLTB 10 ngày
20.420
Cao nhất 52 tuần
14,70
Thấp nhất 52 tuần
7,70
28/01 PPS: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
03/11 PPS: Nghị quyết Tại cuộc họp định kỳ quý III/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam - HNX
01/11 PPS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
28/09 PPS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
23/09 PPS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 - HNX
19/08 PPS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
17/08 PPS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
31/07 PPS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
31/07 PPS: Công bố báo cáo Tài chính Quý 2/2021 - Văn phòng Công ty trước Kiểm toán - HNX
27/07 PPS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
27/07 PPS: Nghị quyết HDQT Tại cuộc họp định kỳ quý II/2021 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN - HNX
24/06 PPS: Hợp đồng Kiếm toán và soát xét báo cáo Tài chính năm 2021 - HNX
08/06 PPS: Quyết định Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
26/04 PPS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
23/04 PPS: Báo cáo Tài chính quý 1/2021 Văn phòng Công ty và giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 - HNX
23/04 PPS: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
15/04 PPS: America LLC không còn là cổ đông lớn - HNX
14/04 PPS: Thay đổi nhân sự - HNX
14/04 PPS: Nghị quyết Tại cuộc họp định kỳ quý 1/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 08/4/2021) - HNX
13/04 PPS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AME  21.600 12,60 6,78%
BTH  200 18,40 -0,54%
CAV  0 59,80 0,00%
CJC  1.100 12,20 9,91%
DDG  210.600 33,60 1,82%
DHP  200 12,00 0,00%
EMG  0 14,00 0,00%
GEX  8.562.600 35,40 0,43%
HEM  0 14,60 0,00%
HLS  0 19,00 0,00%