• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 6:54:20 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS : HNX)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:05 CH
12,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
12,80
Mở cửa
12,80
Cao nhất
12,80
Thấp nhất
12,80
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.090
Cao nhất 52 tuần
14,70
Thấp nhất 52 tuần
9,90
29/07 PPS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
29/07 PPS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
28/07 PPS: Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý 2/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 22/7/2022) - HNX
30/06 PPS: Thay đổi nhân sự - HNX
30/06 PPS: Thay đổi nhân sự - HNX
24/06 PPS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC - HNX
07/06 PPS: Hợp đồng Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
03/06 PPS: Quyết định Phê duyệt đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 - HNX
07/05 PPS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
26/04 PPS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
22/04 PPS: Nghị quyêt Tại cuộc họp định kỳ quý 1/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 15/4/2022) - HNX
16/04 PPS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
16/04 PPS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/04 PPS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
13/04 PPS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
08/04 PPS: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
08/04 PPS: Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
26/03 PPS: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
26/03 PPS: Giải trình báo cáo Tài chính năm 2021 sau kiểm toán - HNX
25/03 PPS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - America LLC - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AME  10.500 11,00 5,77%
BTH  0 12,20 0,00%
CAV  500 54,50 0,93%
CJC  0 28,10 0,00%
DDG  420.100 38,80 0,00%
DHP  0 11,30 0,00%
EMG  0 12,60 0,00%
GEE  25.000 34,00 -0,29%
GEX  8.179.600 23,90 -0,42%
HEM  0 11,40 0,00%