• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:19:05 SA - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS : HNX)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
13,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-2,99%)
Tham chiếu
13,40
Mở cửa
13,00
Cao nhất
13,50
Thấp nhất
13,00
Khối lượng
6.500
KLTB 10 ngày
17.380
Cao nhất 52 tuần
14,70
Thấp nhất 52 tuần
7,20
PPS - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
09/04/2021 America LLC --- Bán 137.000 Biểu đồ
07/04/2021 America LLC --- Bán 74.600 Biểu đồ
01/04/2021 America LLC --- Bán 89.600 Biểu đồ
26/03/2021 America LLC --- Bán 38.200 Biểu đồ
08/03/2021 America LLC --- Bán 69.000 Biểu đồ
25/01/2021 America LLC --- Bán 7.000 Biểu đồ
18/01/2021 America LLC --- Bán 299.600 Biểu đồ
12/01/2021 America LLC --- Bán 97.100 Biểu đồ
06/01/2021 America LLC --- Bán 56.600 Biểu đồ
01/06/2020 America LLC --- Mua 14.800 Biểu đồ
27/06/2019 America LLC --- Mua 18.000 Biểu đồ
10/04/2019 America LLC --- Mua 30.000 Biểu đồ
25/12/2018 America LLC --- Mua 7.500 Biểu đồ
24/10/2018 America LLC --- Mua 13.200 Biểu đồ
18/09/2018 America LLC --- Mua 13.700 Biểu đồ
21/08/2018 America LLC --- Mua 12.700 Biểu đồ
02/02/2016 America LLC --- Mua 271.300 Biểu đồ
27/08/2014 America LLC --- Mua 9.800 Biểu đồ
10/08/2012 Nguyễn Xuân Bính --- Bán 0 Biểu đồ
31/07/2012 Phan Đại Thành --- Bán 0 Biểu đồ