• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 5:55:17 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI (PRE : HNX)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
19,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,53%)
Tham chiếu
19,00
Mở cửa
19,00
Cao nhất
19,10
Thấp nhất
19,00
Khối lượng
2.100
KLTB 10 ngày
17.250
Cao nhất 52 tuần
23,20
Thấp nhất 52 tuần
15,50
24/12 PRE: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PVI Re - HNX
13/12 PRE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
08/12 PRE: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền - HNX
09/11 PRE: Giải trình biến động lợi nhuân - HNX
09/11 PRE: BCTC Quý 3/2021 (đã soát xét) - HNX
03/11 PRE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
01/11 PRE: Thay đổi nhân sự - HNX
22/10 PRE: BCTC quý 3 (Chưa soát xét) - HNX
18/10 PRE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/09 PRE: CBTT đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - HNX
17/09 PRE: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
13/09 PRE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
13/09 PRE: CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền - HNX
27/08 PRE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/08 PRE: Giải trình cho BCTC bán niên soát xét năm 2021 - HNX
18/08 PRE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
13/08 PRE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
11/08 PRE: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/08 PRE: Thông báo thay đổi ngày về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền - HNX
09/08 PRE: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền - HNX