• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:20:07 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
25,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,50 (+6,25%)
Tham chiếu
24,00
Mở cửa
24,00
Cao nhất
25,50
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
44.000
KLTB 10 ngày
18.340
Cao nhất 52 tuần
46,00
Thấp nhất 52 tuần
17,10
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  400 12,50 -3,10%
AMD  1.782.800 3,16 -0,63%
AST  23.600 59,20 -0,67%
BSC  0 13,00 0,00%
BTT  100 47,45 0,53%
CEN  324.900 10,60 -0,93%
CMV  7.500 14,50 -0,68%
DGW  1.292.500 70,00 6,87%
FRT  1.376.100 87,80 3,78%
GCB  0 18,00 0,00%