• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 10:32:50 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD : HNX)
Cập nhật ngày 21/10/2021
3:02:08 CH
33,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-1,17%)
Tham chiếu
34,30
Mở cửa
34,00
Cao nhất
34,20
Thấp nhất
32,90
Khối lượng
178.100
KLTB 10 ngày
259.990
Cao nhất 52 tuần
38,00
Thấp nhất 52 tuần
12,10
20/10 PSD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Nguyệt Ánh - HNX
20/10 PSD: Báo cáo về ngày không còn là nhóm cổ đông lớn - Lê Nguyệt Ánh, Đinh Quang Duy - HNX
19/10 PSD: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
19/10 PSD: Lê Nguyệt Ánh không còn là cổ đông lớn - HNX
19/10 PSD: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
19/10 PSD: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
18/10 PSD: Đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT - HNX
11/10 PSD: Thông báo thay đổi ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
11/10 PSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/10 PSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản - HNX
07/10 PSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/09 PSD: Trương Thuỳ Trang - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP - HNX
24/08 PSD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
24/08 PSD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
20/07 PSD: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
19/07 PSD: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
08/07 PSD: HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - HNX
07/07 PSD: PSD giao kết hợp đồng kiểm toán với PWC năm 2021 - HNX
07/07 PSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
01/07 PSD: Trương Thuỳ Trang - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 0 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 21,50 0,00%
AMD  7.616.600 5,30 4,74%
AST  32.500 56,90 -1,04%
BSC  0 15,00 0,00%
BTT  0 49,00 0,00%
CMV  400 13,50 0,00%
DGW  347.700 112,90 0,09%
FRT  1.273.100 47,40 3,04%
GCB  0 18,70 0,00%
HFX  0 1,40 0,00%