• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:20:16 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
33,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,60 (+4,95%)
Tham chiếu
32,30
Mở cửa
32,50
Cao nhất
33,90
Thấp nhất
32,00
Khối lượng
30.700
KLTB 10 ngày
53.320
Cao nhất 52 tuần
38,00
Thấp nhất 52 tuần
14,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Thư
Thành viên HĐQT Vũ Tiến Dương
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thanh
Trưởng ban kiểm soát Trần Quang Huy
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thanh Huyền
Thành viên Ban kiểm soát Bùi Vũ Quỳnh Như
Giám đốc Vũ Tiến Dương
Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Lân
Kế toán trưởng Phan Hải Âu
Đại diện công bố thông tin Phan Hải Âu