• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 4:34:12 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD : HNX)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:02:54 CH
33,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-2,92%)
Tham chiếu
34,20
Mở cửa
34,50
Cao nhất
34,50
Thấp nhất
33,20
Khối lượng
113.300
KLTB 10 ngày
231.980
Cao nhất 52 tuần
38,00
Thấp nhất 52 tuần
12,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/10/2021 -1,00/-2,92% 34,50 34,50 33,20 33,20 33,43 33,20 113.300
22/10/2021 +0,30/+0,88% 33,00 34,20 32,90 34,20 33,56 34,20 121.700
21/10/2021 -0,40/-1,17% 34,00 34,20 32,90 33,90 33,41 33,90 178.100
20/10/2021 -0,80/-2,28% 35,00 35,00 33,30 34,30 34,07 34,30 193.700
19/10/2021 +0,30/+0,86% 34,80 36,00 34,80 35,10 35,18 35,10 262.400
18/10/2021 0,00 / 0,00% 34,80 35,20 33,60 34,80 34,44 34,80 146.400
15/10/2021 +1,30/+3,88% 33,60 34,80 32,80 34,80 33,56 34,80 248.600
14/10/2021 -3,00/-8,22% 35,80 36,00 33,00 33,50 34,70 33,50 646.800
13/10/2021 -0,50/-1,35% 37,00 37,00 35,40 36,50 36,11 36,50 115.400
12/10/2021 -0,60/-1,60% 37,70 37,70 35,50 37,00 35,90 37,00 293.400
11/10/2021 +0,60/+1,62% 37,00 37,90 35,00 37,60 35,76 37,60 431.800
08/10/2021 -0,50/-1,33% 37,80 38,00 36,20 37,00 37,07 37,00 83.300
07/10/2021 +0,50/+1,35% 37,00 38,00 35,40 37,50 36,74 37,50 217.200
06/10/2021 +3,20/+9,47% 31,20 37,10 31,10 37,00 33,88 37,00 357.600
05/10/2021 -1,00/-2,87% 34,50 34,50 32,80 33,80 33,36 33,80 234.500
04/10/2021 +1,40/+4,19% 33,40 35,70 33,40 34,80 34,62 34,80 157.300
01/10/2021 +3,00/+9,87% 30,30 33,40 30,00 33,40 31,76 33,40 491.200
30/09/2021 +2,20/+7,80% 28,20 30,50 27,60 30,40 29,48 30,40 355.300
29/09/2021 -0,50/-1,74% 28,70 28,70 27,50 28,20 27,84 28,20 86.400
28/09/2021 +1,10/+3,99% 27,60 28,80 27,10 28,70 27,61 28,70 196.500