• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 8:33:51 SA - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD : HNX)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:08:53 CH
35,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,86%)
Tham chiếu
34,80
Mở cửa
34,80
Cao nhất
36,00
Thấp nhất
34,80
Khối lượng
262.400
KLTB 10 ngày
280.290
Cao nhất 52 tuần
38,00
Thấp nhất 52 tuần
12,10
PSD - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
30/09/2021 Trương Thuỳ Trang --- Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
25/06/2021 Trương Thuỳ Trang --- Mua 0 Biểu đồ
11/06/2021 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Bán 244.800 Biểu đồ
31/05/2021 Trương Thuỳ Trang --- Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
17/05/2021 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Đăng ký bán 244.800 Biểu đồ
07/05/2021 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Bán 0 Biểu đồ
13/04/2021 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Đăng ký bán 244.800 Biểu đồ
29/12/2020 CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí --- Mua 205.300 Biểu đồ
23/12/2020 Lê Thị Nguyệt Ánh --- Bán 100.400 Biểu đồ
30/11/2020 CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí --- Đăng ký mua 870.000 Biểu đồ
28/02/2019 Lê Thị Nguyệt Ánh --- Mua 10.900 Biểu đồ
22/01/2018 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Bán 0 Biểu đồ
25/12/2017 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Đăng ký bán 80.000 Biểu đồ
13/09/2017 Lê Thị Nguyệt Ánh --- Mua 220.600 Biểu đồ
13/06/2017 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Bán 0 Biểu đồ
18/05/2017 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Bán 0 Biểu đồ
16/05/2017 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
18/04/2017 Vũ Thành Chung Phó Giám đốc Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
01/09/2016 CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí --- Mua 15.900 Biểu đồ
15/05/2015 CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí --- Mua 0 Biểu đồ