• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,76 +12,39/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,76   +12,39/+1,01%  |   HNX-INDEX   309,84   -5,60/-1,78%  |   UPCOM-INDEX   94,73   -1,16/-1,21%  |   VN30   1.286,41   +6,86/+0,54%  |   HNX30   541,06   -5,02/-0,92%
18 Tháng Năm 2022 3:47:11 CH - Mở cửa
CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL : UPCOM)
Cập nhật ngày 18/05/2022
3:05:04 CH
17,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-5,38%)
Tham chiếu
18,60
Mở cửa
18,50
Cao nhất
18,90
Thấp nhất
17,30
Khối lượng
3.300
KLTB 10 ngày
2.180
Cao nhất 52 tuần
28,50
Thấp nhất 52 tuần
16,10
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 73,56%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 26,44%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV --- 8.688.981 73,56% 31/12/2021
Hà Văn Sơn Đại diện công bố thông tin 218.176 1,85% 31/12/2020
Nguyễn Văn Khâm --- 36.847 0,31% 31/12/2021
Vương Thị Kim Được --- 15.001 0,13% 31/12/2021
Đỗ Văn Trong Thành viên HĐQT 14.017 0,12% 31/12/2021
Vũ Quang Tiến Thành viên HĐQT 4.000 0,03% 31/12/2021
Nguyễn Thị Ngọc Hà --- 1.487 0,01% 31/12/2021