• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 5:53:54 SA - Mở cửa
CTCP Phú Tài (PTB : HOSE)
Cập nhật ngày 03/12/2021
2:51:36 CH
97,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,20 (-2,20%)
Tham chiếu
100,00
Mở cửa
100,00
Cao nhất
100,00
Thấp nhất
97,80
Khối lượng
230.900
KLTB 10 ngày
171.900
Cao nhất 52 tuần
120,90
Thấp nhất 52 tuần
57,40
01/11 PTB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 - HOSE
18/10 PTB: Phú Tài ước lãi kỷ lục quý III - Người đồng hành
18/10 PTB: Nghị quyết HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch SXKD quý 4, ước thực hiện năm 2021 - HOSE
13/09 PTB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Hữu Đức - HOSE
09/08 PTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Hữu Đức - HOSE
03/08 PTB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
30/07 PTB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
30/07 PTB: Thông báo thực hiện chuyển quyền cổ phiếu PTB và đính chính kết quả số lượng cổ phiếu quỹ đã giao dịch - HOSE
28/07 PTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
19/07 PTB: Phú Tài báo lãi trước thuế bán niên tăng 55%, đạt gần 287 tỷ đồng - VietNam Finance
19/07 PTB: Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch SXKD quý 3, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 - HOSE
29/06 PTB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
25/06 PTB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho CĐHH và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết - HOSE
25/06 PTB: Thực hiện phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết cho công đoàn công ty - HOSE
23/06 PTB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
23/06 PTB: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ - HOSE
23/06 PTB: Thông báo về việc bãi nhiệm người nội bộ công ty - HOSE
23/06 PTB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian phân phối cổ phiếu thưởng - HOSE
16/06 PTB: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV đá thạch anh Phú Tài Bình Định - HOSE
02/06 PTB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  113.700 25,50 -2,67%
ACE  1.100 37,30 -8,13%
ADP  3.400 27,60 -0,72%
BCC  1.384.300 26,10 -5,43%
BDT  17.600 38,20 1,60%
BHC  27.600 5,20 -10,34%
BMP  54.200 58,00 -1,19%
BT6  29.100 7,10 14,52%
BTD  1.100 35,00 -1,69%
BTN  158.300 7,00 -4,11%