• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:54:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   411,27   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   108,73   0,00/0,00%  |   VN30   1.516,57   0,00/0,00%  |   HNX30   728,03   0,00/0,00%
28 Tháng Giêng 2022 8:58:40 SA - Mở cửa
CTCP Phú Tài (PTB : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
8:54:59 SA
107,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
107,90
Mở cửa
107,90
Cao nhất
107,90
Thấp nhất
107,90
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
275.830
Cao nhất 52 tuần
120,90
Thấp nhất 52 tuần
61,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 22,71%
Sở hữu khác 77,29%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT 6.290.988 12,94% 31/12/2021
Lê Văn Thảo Tổng giám đốc 4.010.258 8,25% 31/12/2021
Lê Văn Lộc Thành viên HĐQT 2.952.804 6,08% 31/12/2021
Nguyễn Sỹ Hoè Thành viên HĐQT 2.848.450 5,86% 31/12/2021
Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT 2.073.930 4,27% 31/12/2021
Võ Thị Hoài Châu --- 1.309.155 2,69% 31/12/2021
Phan Quốc Hoài Thành viên HĐQT 928.774 1,91% 31/12/2021
Lê Thị Kim Sang --- 529.874 1,09% 31/12/2021
Nguyễn Đức Thắng --- 260.329 0,54% 14/03/2018
Đỗ Xuân Lập Thành viên HĐQT 225.140 0,46% 31/12/2021
Bùi Thức Hùng Trưởng ban kiểm toán nội bộ 215.548 0,44% 31/12/2021
Văn Thị Vinh --- 199.296 0,41% 31/12/2021
Đoàn Minh Sơn --- 189.346 0,39% 14/03/2018
Lê Anh Văn --- 109.150 0,22% 31/12/2021
Trần Hữu Đức Thành viên HĐQT 62.108 0,13% 31/12/2021
Lê Văn Luận --- 37.151 0,08% 31/12/2021
Bùi Thị Kim Yến --- 30.177 0,06% 31/12/2021
Nguyễn Thị Minh --- 29.427 0,06% 31/12/2021
Đặng Thị Tú Oanh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ 8.752 0,02% 31/12/2021
Huỳnh Thị Huệ --- 4.208 0,01% 31/12/2021
CTCP Phú Tài --- 2.407 0,00% 30/07/2021
Nguyễn Đức Hạnh --- 2.246 0,00% 14/03/2018
Nguyễn Thị Lan --- 1.298 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Việt Minh Phụng --- 255 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Mỹ Loan Kế toán trưởng 218 0,00% 31/12/2021
Trương Công Hoàng Thành viên Ban kiểm toán nội bộ 84 0,00% 31/12/2021
Trần Thế Triều --- 74 0,00% 30/06/2021