• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:35:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 12:44:45 CH - Mở cửa
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS : HNX)
Cập nhật ngày 10/08/2022
12:35:02 CH
12,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,69%)
Tham chiếu
11,80
Mở cửa
11,70
Cao nhất
12,00
Thấp nhất
11,70
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
4.360
Cao nhất 52 tuần
17,60
Thấp nhất 52 tuần
9,50
01/08 PTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
27/07 PTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ) - HNX
26/07 PTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
15/07 PTS: CBTT về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
07/06 PTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
31/05 PTS: Nghị quyết về việc trả cổ tức bằng tiền năm 2021 - HNX
31/05 PTS: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 - HNX
06/05 PTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/05 PTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/05 PTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
25/04 PTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
22/04 PTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
14/04 PTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
07/04 PTS: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
29/03 PTS: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 - HNX
25/03 PTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
25/03 PTS: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự ĐHCĐ năm 2022 - HNX
21/03 PTS: CBTT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 - HNX
15/03 PTS: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
15/03 PTS: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  11.000 86,20 -0,58%
ASG  100 28,00 1,08%
BLN  100 7,30 -14,12%
BSG  100 11,10 2,78%
CAG  1.700 11,70 -0,85%
CIA  2.200 12,90 -3,73%
CLL  5.000 29,55 0,00%
CVP  0 10,00 0,00%
DL1  487.400 6,90 0,00%
DNL  0 26,40 0,00%