• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 1:42:52 CH - Mở cửa
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS : HNX)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:02:18 CH
13,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,50%)
Tham chiếu
13,30
Mở cửa
13,00
Cao nhất
13,50
Thấp nhất
12,70
Khối lượng
61.400
KLTB 10 ngày
75.120
Cao nhất 52 tuần
14,50
Thấp nhất 52 tuần
5,80
07/10 PTS: Nguyễn Minh Khiêm - Thành viên BKS - đăng ký bán 10.000 CP - HNX
24/08 PTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
24/08 PTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
30/07 PTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
22/07 PTS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
27/05 PTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
21/05 PTS: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
21/05 PTS: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 - HNX
19/05 PTS: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2020 - HNX
14/05 PTS: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
23/04 PTS: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
19/04 PTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
26/03 PTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
25/03 PTS: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
25/03 PTS: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
02/03 PTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
24/02 PTS: Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
02/02 PTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
29/01 PTS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) - HNX
28/01 PTS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  47.800 86,20 0,12%
ASG  33.700 29,00 0,69%
BLN  0 11,80 0,00%
BSG  3.400 9,50 0,00%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  32.300 24,50 -1,61%
CIA  33.600 15,50 0,65%
CLL  20.200 34,70 0,00%
CXH  0 7,00 0,00%
DL1  2.201.800 10,10 -1,94%