• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 12:57:04 CH - Mở cửa
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS : HNX)
Cập nhật ngày 10/08/2022
12:55:01 CH
12,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,69%)
Tham chiếu
11,80
Mở cửa
11,70
Cao nhất
12,00
Thấp nhất
11,70
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
4.360
Cao nhất 52 tuần
17,60
Thấp nhất 52 tuần
9,50
PTS - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
28/10/2021 Nguyễn Minh Khiêm --- Bán 10.000 Biểu đồ
11/10/2021 Nguyễn Minh Khiêm --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
31/08/2010 Nguyễn Thị Thu Hạnh --- Bán 4.600 Biểu đồ
27/08/2010 Nguyễn Thị Thu Hạnh --- Bán 0 Biểu đồ
30/07/2010 Nguyễn Thị Thu Hạnh --- Đăng ký bán 4.610 Biểu đồ
15/05/2009 Phạm Xuân Hoàng --- Mua 3.000 Biểu đồ
31/07/2008 Phạm Mai Anh --- Bán 11.900 Biểu đồ
04/03/2008 Phạm Mai Anh --- Bán 0 Biểu đồ
08/02/2008 Phạm Thị Ngọc Anh --- Bán quyền mua 0 Biểu đồ
05/02/2008 Phạm Mai Anh --- Đăng ký bán 11.900 Biểu đồ
05/02/2008 Nguyễn Cảnh Thăng --- Bán quyền mua 0 Biểu đồ
04/02/2008 Nguyễn Minh Khiêm --- Bán quyền mua 0 Biểu đồ
01/02/2008 Chu Thị Hiền --- Bán quyền mua 0 Biểu đồ
08/01/2008 Nguyễn Cảnh Thăng --- Đăng ký bán quyền mua 1.900 Biểu đồ
08/01/2008 Phạm Thị Ngọc Anh --- Đăng ký bán quyền mua 10.000 Biểu đồ
06/01/2008 Nguyễn Minh Khiêm --- Bán 0 Biểu đồ
04/01/2008 Chu Thị Hiền --- Đăng ký bán quyền mua 22.000 Biểu đồ
04/01/2008 Nguyễn Minh Khiêm --- Đăng ký bán quyền mua 15.000 Biểu đồ
20/12/2007 Nguyễn Thị Thu Hạnh --- Mua 0 Biểu đồ
06/12/2007 Nguyễn Minh Khiêm --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ