• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.117,10 +9,02/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.117,10   +9,02/+0,81%  |   HNX-INDEX   220,76   +0,89/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   74,99   +1,01/+1,37%  |   VN30   1.130,65   +8,73/+0,78%  |   HNX30   378,87   -0,07/-0,02%
29 Tháng Giêng 2023 11:18:07 CH - Mở cửa
CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB : HNX)
Cập nhật ngày 27/01/2023
3:05:04 CH
13,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+3,17%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
12,60
Cao nhất
13,20
Thấp nhất
12,60
Khối lượng
304.500
KLTB 10 ngày
176.620
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
8,10
17/01 PVB: Báo cáo tài chính quý 4/2022 - HNX
13/01 PVB: xử phạt vi phạm hành chính - HNX
23/11 PVB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
01/11 PVB: Báo cáo tài chính quý 3/2022 - HNX
24/08 PVB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ - HNX
16/08 PVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
02/08 PVB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
21/07 PVB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
19/07 PVB: Kinh doanh dưới giá vốn, lỗ gộp quý thứ 8 liên tiếp - BizLive
07/07 PVB: Thay đổi nhân sự - HNX
05/07 PVB: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
05/07 PVB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
04/07 PVB: PVCoating thắng thầu quốc tế gói thầu bọc đường ống biển - Vietnam+
28/06 PVB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
06/06 PVB: Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
25/04 PVB: Dời ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
21/04 PVB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong báo cáo tài chính 2021 - HNX
20/04 PVB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
07/04 PVB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
22/03 PVB: Báo cáo thường niên 2021 - HNX