• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.391,63 +6,23/+0,45%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.391,63   +6,23/+0,45%  |   HNX-INDEX   397,81   +1,93/+0,49%  |   UPCOM-INDEX   101,88   +0,96/+0,95%  |   VN30   1.482,62   +5,65/+0,38%  |   HNX30   623,93   +3,53/+0,57%
26 Tháng Mười 2021 9:13:51 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD : HOSE)
Cập nhật ngày 26/10/2021
2:53:36 CH
27,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+2,57%)
Tham chiếu
27,20
Mở cửa
27,20
Cao nhất
27,90
Thấp nhất
27,00
Khối lượng
9.075.600
KLTB 10 ngày
8.185.560
Cao nhất 52 tuần
28,45
Thấp nhất 52 tuần
10,55
06/10 Giá LNG lên kỷ lục, doanh nghiệp ngành khí có thực sự hưởng lợi? - Người đồng hành
19/09 Thảm họa với PVD - Diễn đàn doanh nghiệp
01/09 PVD: Bị cắt margin - Người đồng hành
30/08 PVD: Giải trình BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
25/08 PVD: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021 - HOSE
05/08 PVD: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu - HOSE
05/08 PVD: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT - HOSE
05/08 PVD: Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng BKS - HOSE
05/08 PVD: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT - HOSE
02/08 PVD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
30/07 PVD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
29/07 PVD: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
16/07 PVD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Vũ Thị Việt Vân - HOSE
01/07 PVD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
23/06 PVD: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự ĐHĐCĐTN 2021 - HOSE
22/06 PVD: Thông báo hủy ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 tại thông báo số 624/TB-SGDHCM ngày 26/03/2021 - HOSE
17/06 PVD: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021 - HOSE
17/06 PVD: Thông báo về việc hủy danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021 ngày ĐKCC 14/04/2021 vì lý do tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 - HOSE
14/06 PVD: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Tổng Công ty - HOSE
10/06 PVD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Thị Việt Vân - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
MTS  0 24,50 0,00%
PEQ  100 32,70 14,74%
POS  37.300 24,80 -0,80%
PQN  0 4,00 0,00%
PTV  32.900 7,00 0,00%
PVC  741.100 12,20 0,00%
PVS  5.430.900 28,70 -1,03%
PVY  0 3,00 0,00%