• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 7:43:38 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD : HOSE)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:01:15 CH
21,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,45 (-2,07%)
Tham chiếu
21,75
Mở cửa
22,00
Cao nhất
22,25
Thấp nhất
21,00
Khối lượng
9.574.600
KLTB 10 ngày
9.496.910
Cao nhất 52 tuần
26,30
Thấp nhất 52 tuần
10,55
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Mai Thế Toàn
Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Đức Chiến
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Toàn
Thành viên HĐQT Hoàng Xuân Quốc
Thành viên HĐQT Văn Đức Tờng
Thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Cường
Thành viên HĐQT Vũ Thụy Tường
Trưởng ban kiểm soát Lương Thanh Tịnh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Bình Hợp
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Tài
Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Cường
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Công Đoàn
Phó Tổng giám đốc Đỗ Danh Rạng
Phó Tổng giám đốc Vũ Văn Minh
Phó Tổng giám đốc Hồ Vũ Hải
Phó Tổng giám đốc Đào Ngọc Anh
Phó Tổng giám đốc Trịnh Văn Vinh
Kế toán trưởng Nguyễn Ngọc Trường
Đại diện công bố thông tin Đỗ Danh Rạng