• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:04:21 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
20,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+2,01%)
Tham chiếu
19,95
Mở cửa
20,10
Cao nhất
20,80
Thấp nhất
19,95
Khối lượng
9.393.800
KLTB 10 ngày
6.546.910
Cao nhất 52 tuần
26,30
Thấp nhất 52 tuần
10,55
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 +0,40/+2,01% 20,10 20,80 19,95 20,35 20,49 20,35 9.393.800
16/09/2021 +0,40/+2,05% 20,20 20,50 19,90 19,95 20,17 19,95 10.116.400
15/09/2021 +1,25/+6,83% 18,35 19,55 18,35 19,55 19,15 19,55 10.251.300
14/09/2021 -0,05/-0,27% 18,75 18,75 18,30 18,30 18,46 18,30 2.874.400
13/09/2021 +0,15/+0,82% 18,50 18,80 18,35 18,35 18,61 18,35 4.797.800
10/09/2021 -0,10/-0,55% 18,40 18,50 18,10 18,20 18,27 18,20 3.537.900
09/09/2021 -0,05/-0,27% 18,25 18,60 18,10 18,30 18,32 18,30 3.297.300
08/09/2021 -0,15/-0,81% 18,40 18,65 18,15 18,35 18,38 18,35 4.196.600
07/09/2021 -0,75/-3,90% 19,25 19,25 18,50 18,50 18,81 18,50 5.567.700
06/09/2021 +0,05/+0,26% 18,90 19,75 18,65 19,25 19,06 19,25 12.083.400
01/09/2021 -0,25/-1,29% 19,30 19,60 19,10 19,20 19,34 19,20 5.135.400
31/08/2021 +0,65/+3,46% 19,20 19,80 18,85 19,45 19,32 19,45 8.979.600
30/08/2021 +0,55/+3,01% 18,70 18,80 18,55 18,80 18,69 18,80 4.119.400
27/08/2021 +0,45/+2,53% 17,55 18,30 17,55 18,25 17,95 18,25 3.672.000
26/08/2021 -0,20/-1,11% 18,05 18,30 17,60 17,80 18,00 17,80 2.543.100
25/08/2021 +0,40/+2,27% 17,80 18,00 17,60 18,00 17,83 18,00 2.415.800
24/08/2021 +0,40/+2,33% 17,50 17,95 17,20 17,60 17,54 17,60 5.614.900
23/08/2021 -1,10/-6,01% 18,10 18,40 17,20 17,20 17,78 17,20 6.922.300
20/08/2021 -1,20/-6,15% 19,35 19,50 18,15 18,30 18,90 18,30 11.044.580
19/08/2021 -0,50/-2,50% 19,75 19,80 19,50 19,50 19,64 19,50 5.890.600