• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,51 +19,37/+1,80%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,51   +19,37/+1,80%  |   HNX-INDEX   240,05   +4,44/+1,88%  |   UPCOM-INDEX   83,21   +0,83/+1,01%  |   VN30   1.116,37   +18,65/+1,70%  |   HNX30   405,58   +13,71/+3,50%
05 Tháng Mười 2022 12:09:15 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD : HOSE)
Cập nhật ngày 05/10/2022
12:05:01 CH
19,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,10 (+5,88%)
Tham chiếu
18,70
Mở cửa
19,30
Cao nhất
20,00
Thấp nhất
19,25
Khối lượng
5.158.800
KLTB 10 ngày
9.235.180
Cao nhất 52 tuần
40,30
Thấp nhất 52 tuần
14,70
PVD - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
13/09/2022 Norges Bank --- Mua 800.000 Biểu đồ
05/09/2022 CTBC Vietnam Equity Fund --- Mua 3.000.000 Biểu đồ
05/09/2022 KB Vietnam Focus Balanced Fund --- Mua 100.000 Biểu đồ
13/07/2021 Vũ Thị Việt Vân --- Bán 34.500 Biểu đồ
15/06/2021 Vũ Thị Việt Vân --- Đăng ký bán 34.500 Biểu đồ
23/02/2021 Văn Đức Tờng Thành viên HĐQT Bán 3.800 Biểu đồ
25/01/2021 Văn Đức Tờng Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
07/10/2020 Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT Bán 6.000 Biểu đồ
16/09/2020 Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
25/04/2020 Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT Mua 20.000 Biểu đồ
24/04/2020 Văn Thị Trinh --- Bán 2.000 Biểu đồ
21/04/2020 Văn Thị Trinh --- Đăng ký bán 2.000 Biểu đồ
03/04/2020 Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
23/03/2020 Văn Thị Trinh --- Mua 2.000 Biểu đồ
18/03/2020 Nguyễn Xuân Cường Tổng giám đốc Đăng ký mua 30.000 Biểu đồ
18/03/2020 Nguyễn Xuân Cường Tổng giám đốc Mua 30.000 Biểu đồ
06/04/2019 Trần Thái Thanh --- Bán 2.200 Biểu đồ
08/03/2019 Trần Thái Thanh --- Đăng ký bán 2.200 Biểu đồ
07/11/2018 Trần Đức Cảnh --- Bán 0 Biểu đồ
01/11/2018 Trần Thái Thanh --- Bán 0 Biểu đồ