• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 12:35:50 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
20,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+2,01%)
Tham chiếu
19,95
Mở cửa
20,10
Cao nhất
20,80
Thấp nhất
19,95
Khối lượng
9.393.800
KLTB 10 ngày
6.546.910
Cao nhất 52 tuần
26,30
Thấp nhất 52 tuần
10,55
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 50,46%
Sở hữu nước ngoài 6,38%
Sở hữu khác 43,16%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam --- 212.497.404 50,41% 31/12/2020
Phạm Thị An Bình --- 810.972 0,19% 19/09/2018
Phạm Tiến Dũng --- 169.254 0,04% 31/12/2020
Đỗ Danh Rạng Phó Tổng giám đốc 51.691 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Thị Thủy --- 50.978 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Xuân Cường Tổng giám đốc 33.480 0,01% 31/12/2020
Vũ Văn Minh Phó Tổng giám đốc 24.495 0,01% 31/12/2020
Văn Đức Tờng Thành viên HĐQT 15.047 0,00% 10/03/2021
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank --- 14.030 0,00% 19/09/2018
Hồ Hà Trung --- 13.000 0,00% 29/06/2018
Đỗ Văn Khạnh --- 9.192 0,00% 31/12/2018
Lê Văn Bé --- 7.652 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT 4.000 0,00% 31/12/2020
Đỗ Thị Mai --- 3.300 0,00% 31/12/2020
Trần Đức Cảnh --- 2.558 0,00% 31/12/2018
Đỗ Văn Khành --- 2.400 0,00% 31/12/2018
Phạm Thu Hiền --- 2.389 0,00% 31/12/2020
Đông Thị Quỳnh Mai --- 2.349 0,00% 30/06/2020
Lê Ngọc Châu --- 2.018 0,00% 31/12/2020
Đào Ngọc Anh Phó Tổng giám đốc 877 0,00% 30/06/2020
Đỗ Đức Chiến Phó Chủ tịch HĐQT 455 0,00% 31/12/2020
Đào Văn Minh --- 8 0,00% 10/10/2018
Vũ Thị Việt Vân --- 3 0,00% 16/07/2021