• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:19:23 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
48,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
48,80
Mở cửa
48,30
Cao nhất
49,00
Thấp nhất
48,10
Khối lượng
33.500
KLTB 10 ngày
46.150
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
33,40
15/06 PVI: Trịnh Quỳnh Giao - Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đã mua 50.000 CP - HNX
07/06 PVI: Funderburk Lighthouse Limited - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 482.700 CP - HNX
30/05 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 700.000 CP - HNX
24/05 PVI: Trịnh Quỳnh Giao - Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đăng ký mua 50.000 CP - HNX
28/04 PVI: Funderburk Lighthouse Limited - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP - HNX
26/04 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP - HNX
25/04 PVI: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm - HNX
25/04 PVI: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
25/04 PVI: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
12/04 PVI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
30/03 PVI: Funderburk Lighthouse Limited - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 82.800 CP - HNX
23/03 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP - HNX
21/03 PVI: Trình cổ đông trả cổ tức 29% - Đầu tư chứng khoán
17/03 PVI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
15/03 PVI: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
07/03 PVI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
01/03 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 672.800 CP - HNX
25/02 PVI: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
24/02 PVI: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
22/02 PVI: Funderburk Lighthouse Limited - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP - HNX