• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
23 Tháng Mười 2021 8:49:46 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:02:05 CH
49,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+2,06%)
Tham chiếu
48,60
Mở cửa
48,80
Cao nhất
49,80
Thấp nhất
48,50
Khối lượng
1.256.800
KLTB 10 ngày
1.198.040
Cao nhất 52 tuần
52,00
Thấp nhất 52 tuần
26,70
22/10 PVI: Funderburk Lighthouse Limited - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2.000.000 CP - HNX
21/10 PVI: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
21/10 PVI: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
23/09 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 7.300.000 CP - HNX
23/09 PVI: Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ - HNX
21/09 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 4.590.000 CP - HNX
20/09 PVI: Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PVI - HNX
15/09 PVI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
09/09 PVI: Thông báo về điều chỉnh ngày ĐKCC để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 - HNX
09/09 PVI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
07/09 PVI: Thị giá lên đỉnh, PVI muốn bán hơn 10,7 triệu cổ phiếu quỹ - Người đồng hành
07/09 PVI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
01/09 PVI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
30/08 PVI: Chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 28,5% - Người đồng hành
27/08 PVI: Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2020 - HNX
26/08 PVI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
25/08 PVI: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
24/08 PVI: Thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông HDI Globals - HNX
24/08 PVI: Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HDI Globals - HNX
23/08 PVI: Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ( HSC) không còn là cổ đông lớn - HNX