• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 12:21:13 CH - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
40,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+2,51%)
Tham chiếu
39,90
Mở cửa
40,00
Cao nhất
41,60
Thấp nhất
39,90
Khối lượng
120.400
KLTB 10 ngày
46.960
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
32,90
18/11 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 700.000 CP - HNX
09/11 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 213.700 CP - HNX
27/10 PVI: Báo cáo tài chính quý 3/2022 - HNX
25/10 PVI: Báo cáo tài chính quý 3/2023 (công ty mẹ) - HNX
05/10 PVI: CBTT về việc thực hiện QĐ của cục Thuế Hà Nội - HNX
05/10 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 700.000 CP - HNX
27/09 PVI: Thay đổi nhân sự - HNX
26/09 PVI: CBTT vv Thay đổi địa chỉ VPĐD CTCP PVI tại phía Nam - HNX
29/08 PVI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
22/08 PVI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/08 PVI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
10/08 PVI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ) - HNX
04/08 PVI: Funderburk Lighthouse Limited - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 202.400 CP - HNX
02/08 PVI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
25/07 PVI: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ) - HNX
22/07 PVI: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
06/07 PVI: HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 208.800 CP - HNX
29/06 PVI: Funderburk Lighthouse Limited - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 400.000 CP - HNX
15/06 PVI: Trịnh Quỳnh Giao - Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đã mua 50.000 CP - HNX
07/06 PVI: Funderburk Lighthouse Limited - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 482.700 CP - HNX