• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 4:56:50 CH - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
47,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,62%)
Tham chiếu
48,10
Mở cửa
48,10
Cao nhất
48,20
Thấp nhất
47,80
Khối lượng
19.500
KLTB 10 ngày
35.050
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
33,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
01/07/2022 97.323.310 1.200 100 1.100 57.561 4.797 52.764
30/06/2022 97.313.110 11.800 6.500 5.300 568.771 313.306 255.465
29/06/2022 97.309.310 500 5.000 -4.500 24.081 240.809 -216.728
28/06/2022 97.309.810 9.500 11.400 -1.900 461.297 553.557 -92.259
27/06/2022 97.312.810 1.900 15.600 -13.700 91.896 754.517 -662.621
24/06/2022 97.314.710 700 0 700 34.187 0 34.187
23/06/2022 97.315.410 400 6.500 -6.100 19.572 318.042 -298.470
22/06/2022 97.315.410 27.800 0 27.800 1.339.864 0 1.339.864
21/06/2022 97.343.210 20.500 0 20.500 984.621 0 984.621
20/06/2022 97.363.710 13.700 400 13.300 663.736 19.379 644.357
17/06/2022 97.377.410 100 0 100 4.888 0 4.888
16/06/2022 97.377.510 1.300 0 1.300 65.965 0 65.965
15/06/2022 97.378.810 66.240 0 66.240 3.217.860 0 3.217.860
14/06/2022 97.445.050 15.700 0 15.700 765.331 0 765.331
13/06/2022 97.459.550 53.000 0 53.000 2.593.903 0 2.593.903
10/06/2022 97.438.750 7.300 0 7.300 378.138 0 378.138
09/06/2022 97.446.050 100 1.200 -1.100 5.240 62.886 -57.645
08/06/2022 97.446.150 63.200 73.800 -10.600 3.327.819 3.885.966 -558.147
07/06/2022 97.509.250 76.100 0 76.100 3.793.161 0 3.793.161
06/06/2022 97.576.950 1.700 0 1.700 84.045 0 84.045