• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.051,81 +1,28/+0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.051,81   +1,28/+0,12%  |   HNX-INDEX   217,00   +1,63/+0,76%  |   UPCOM-INDEX   71,55   -0,07/-0,10%  |   VN30   1.065,08   +2,35/+0,22%  |   HNX30   373,43   +6,44/+1,75%
09 Tháng Mười Hai 2022 3:03:42 CH - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 09/12/2022
2:55:03 CH
45,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,44%)
Tham chiếu
45,00
Mở cửa
40,50
Cao nhất
45,30
Thấp nhất
40,50
Khối lượng
84.600
KLTB 10 ngày
71.720
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
32,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
09/12/2022 95.705.537 81.700 0 81.700 3.684.168 0 3.684.168
08/12/2022 95.785.737 71.600 500 71.100 3.195.363 22.314 3.173.049
07/12/2022 95.857.037 400 0 400 17.476 0 17.476
06/12/2022 95.857.437 400 1.500 -1.100 17.734 66.504 -48.769
05/12/2022 95.744.037 400 300 100 17.259 12.945 4.315
02/12/2022 95.724.237 18.000 0 18.000 788.963 0 788.963
01/12/2022 95.712.237 192.200 113.800 78.400 8.661.943 5.128.663 3.533.279
30/11/2022 95.904.437 140.100 20.200 119.900 6.057.343 873.364 5.183.978
29/11/2022 95.973.237 145.400 30.000 115.400 6.020.338 1.242.161 4.778.177
28/11/2022 96.118.537 2.600 0 2.600 106.972 0 106.972
25/11/2022 96.086.937 120.200 71.300 48.900 4.898.630 2.905.759 1.992.870
24/11/2022 96.207.137 1.500 100 1.400 59.665 3.978 55.687
23/11/2022 96.187.037 77.900 34.200 43.700 3.108.387 1.364.658 1.743.729
22/11/2022 96.264.937 32.800 0 32.800 1.264.555 0 1.264.555
21/11/2022 96.297.737 96.500 21.600 74.900 3.634.230 813.465 2.820.765
18/11/2022 96.393.637 4.622 0 4.622 175.583 0 175.583
17/11/2022 96.398.159 13.700 0 13.700 522.880 0 522.880
16/11/2022 96.411.859 25.723 600 25.123 920.044 21.460 898.583
15/11/2022 96.437.582 17.600 100 17.500 606.017 3.443 602.573
14/11/2022 96.455.182 300 0 300 11.147 0 11.147