• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.077,15 -0,44/-0,04%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.077,15   -0,44/-0,04%  |   HNX-INDEX   215,28   -0,03/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   75,54   +0,66/+0,88%  |   VN30   1.085,70   -7,78/-0,71%  |   HNX30   366,88   +1,05/+0,29%
05 Tháng Hai 2023 2:13:47 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 03/02/2023
3:05:02 CH
49,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,01%)
Tham chiếu
49,30
Mở cửa
48,60
Cao nhất
50,50
Thấp nhất
48,60
Khối lượng
2.000
KLTB 10 ngày
42.520
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
32,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
03/02/2023 +0,50/+1,01% 48,60 50,50 48,60 49,80 49,74 49,80 2.000
02/02/2023 -1,60/-3,14% 49,10 51,00 49,00 49,30 50,33 49,30 2.700
01/02/2023 +0,90/+1,80% 48,50 51,00 48,50 50,90 50,04 50,90 208.000
31/01/2023 +0,20/+0,40% 48,00 50,00 48,00 50,00 49,95 50,00 21.900
30/01/2023 -0,20/-0,40% 48,70 50,00 45,20 49,80 45,74 49,80 13.000
27/01/2023 +0,10/+0,20% 49,20 50,50 48,90 50,00 49,99 50,00 15.800
19/01/2023 +1,00/+2,04% 48,10 50,00 47,40 49,90 48,78 49,90 11.100
18/01/2023 -1,10/-2,20% 50,00 50,00 48,90 48,90 48,95 48,90 3.400
17/01/2023 +1,60/+3,31% 46,60 50,00 46,60 50,00 48,63 50,00 139.900
16/01/2023 -0,10/-0,21% 46,20 50,00 46,20 48,40 48,35 48,40 7.400
13/01/2023 +1,00/+2,11% 47,50 48,80 47,50 48,50 47,67 48,50 178.000
12/01/2023 -0,10/-0,21% 46,80 47,60 46,80 47,50 47,24 47,50 3.400
11/01/2023 -0,20/-0,42% 47,70 47,80 47,20 47,60 47,74 47,60 4.700
10/01/2023 +0,20/+0,42% 46,70 47,80 44,10 47,80 47,25 47,80 90.800
09/01/2023 -0,20/-0,42% 43,10 48,00 43,10 47,60 47,52 47,60 13.300
06/01/2023 0,00 / 0,00% 48,50 48,50 46,50 47,80 47,33 47,80 4.600
05/01/2023 +0,80/+1,70% 42,30 48,00 42,30 47,80 47,82 47,80 185.300
04/01/2023 -0,30/-0,63% 46,50 47,40 45,10 47,00 45,90 47,00 18.400
03/01/2023 -0,70/-1,46% 47,00 47,50 47,00 47,30 47,07 47,30 4.000
30/12/2022 +2,00/+4,35% 45,70 48,00 45,70 48,00 47,06 48,00 141.500