• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 1:32:31 CH - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:02:18 CH
45,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,22%)
Tham chiếu
45,70
Mở cửa
45,70
Cao nhất
46,50
Thấp nhất
45,60
Khối lượng
1.057.200
KLTB 10 ngày
852.700
Cao nhất 52 tuần
52,00
Thấp nhất 52 tuần
26,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/10/2021 +0,10/+0,22% 45,70 46,50 45,60 45,80 45,75 45,80 1.057.200
14/10/2021 0,00 / 0,00% 45,80 46,40 45,60 45,70 45,72 45,70 742.900
13/10/2021 -0,20/-0,44% 45,90 46,40 45,50 45,70 45,89 45,70 1.001.400
12/10/2021 -1,10/-2,34% 47,00 47,00 45,00 45,90 45,80 45,90 744.700
11/10/2021 +1,00/+2,17% 46,00 47,00 44,90 47,00 45,34 47,00 1.306.470
08/10/2021 -1,00/-2,13% 47,40 47,70 46,00 46,00 46,66 46,00 478.300
07/10/2021 -1,90/-3,89% 48,80 48,80 46,90 47,00 47,33 47,00 790.900
06/10/2021 +2,90/+6,30% 45,50 49,50 44,20 48,90 45,86 48,90 1.256.500
05/10/2021 -0,70/-1,50% 47,20 47,20 44,40 46,00 44,98 46,00 555.300
04/10/2021 +0,50/+1,08% 46,20 47,20 44,00 46,70 45,94 46,70 653.400
01/10/2021 -2,30/-4,74% 47,50 48,30 46,00 46,20 46,84 46,20 255.700
30/09/2021 +0,10/+0,21% 48,30 49,00 47,00 48,50 48,05 48,50 134.400
29/09/2021 +1,00/+2,11% 47,30 48,80 47,10 48,40 48,01 48,40 65.800
28/09/2021 +2,40/+5,33% 43,00 47,40 43,00 47,40 45,86 47,40 134.300
27/09/2021 -4,80/-9,64% 49,00 50,00 44,90 45,00 47,16 45,00 248.500
24/09/2021 -0,70/-1,39% 50,50 51,10 48,10 49,80 50,11 49,80 187.800
23/09/2021 +2,50/+5,21% 48,10 52,00 47,90 50,50 50,04 50,50 253.000
22/09/2021 +4,30/+9,84% 44,00 48,00 43,80 48,00 46,65 48,00 490.108
21/09/2021 +1,70/+4,05% 41,70 43,90 41,10 43,70 42,85 43,70 152.800
20/09/2021 -0,90/-2,10% 42,00 44,00 41,60 42,00 42,28 42,00 56.200