• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:09:01 CH - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
49,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,90 (+4,02%)
Tham chiếu
47,30
Mở cửa
47,30
Cao nhất
50,00
Thấp nhất
47,30
Khối lượng
211.554
KLTB 10 ngày
169.530
Cao nhất 52 tuần
54,50
Thấp nhất 52 tuần
29,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/01/2022 +1,90/+4,02% 47,30 50,00 47,30 49,20 48,41 49,20 211.554
27/01/2022 +0,20/+0,42% 47,10 48,00 46,80 47,30 47,12 47,30 22.000
26/01/2022 +1,30/+2,84% 46,10 47,90 45,60 47,10 46,41 47,10 223.100
25/01/2022 -0,10/-0,22% 45,80 45,90 45,00 45,80 45,67 45,80 232.700
24/01/2022 -0,30/-0,65% 46,20 46,20 45,00 45,90 45,81 45,90 313.000
21/01/2022 0,00 / 0,00% 46,20 46,20 45,70 46,20 46,01 46,20 136.000
20/01/2022 +0,20/+0,43% 46,00 46,50 45,90 46,20 46,03 46,20 101.000
19/01/2022 -0,10/-0,22% 46,10 46,50 45,80 46,00 45,98 46,00 100.300
18/01/2022 -0,40/-0,86% 45,60 46,50 45,60 46,10 46,08 46,10 162.700
17/01/2022 -0,90/-1,90% 47,40 47,40 46,00 46,50 46,82 46,50 193.047
14/01/2022 -0,10/-0,21% 47,50 47,50 47,20 47,40 47,36 47,40 75.900
13/01/2022 0,00 / 0,00% 47,60 47,60 47,10 47,50 47,30 47,50 134.900
12/01/2022 0,00 / 0,00% 47,00 48,20 43,10 47,50 47,11 47,50 266.000
11/01/2022 -0,30/-0,63% 47,80 48,20 47,10 47,50 47,65 47,50 143.100
10/01/2022 -0,50/-1,04% 48,00 48,50 47,20 47,80 47,87 47,80 367.500
07/01/2022 -0,40/-0,82% 48,50 48,70 48,00 48,30 48,41 48,30 182.900
06/01/2022 -0,30/-0,61% 49,00 49,50 48,30 48,70 48,78 48,70 108.105
05/01/2022 +0,40/+0,82% 48,60 49,30 48,20 49,00 48,65 49,00 261.601
04/01/2022 -0,30/-0,61% 48,70 49,20 48,10 48,60 48,81 48,60 157.200
31/12/2021 +0,40/+0,82% 48,50 49,00 48,40 48,90 48,67 48,90 170.000