• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.117,10 +9,02/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.117,10   +9,02/+0,81%  |   HNX-INDEX   220,76   +0,89/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   74,99   +1,01/+1,37%  |   VN30   1.130,65   +8,73/+0,78%  |   HNX30   378,87   -0,07/-0,02%
29 Tháng Giêng 2023 10:42:53 CH - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 27/01/2023
3:05:04 CH
50,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,20%)
Tham chiếu
49,90
Mở cửa
49,20
Cao nhất
50,50
Thấp nhất
48,90
Khối lượng
15.800
KLTB 10 ngày
46.780
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
32,90
PVI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
21/12/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 700.000 Biểu đồ
20/12/2022 HDI Global SE --- Mua 26.600 Biểu đồ
22/11/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 700.000 Biểu đồ
21/11/2022 HDI Global SE --- Mua 26.600 Biểu đồ
04/11/2022 HDI Global SE --- Mua 213.700 Biểu đồ
06/10/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 700.000 Biểu đồ
28/07/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Mua 202.400 Biểu đồ
30/06/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Đăng ký mua 400.000 Biểu đồ
28/06/2022 HDI Global SE --- Mua 208.800 Biểu đồ
08/06/2022 Trịnh Quỳnh Giao --- Mua 50.000 Biểu đồ
30/05/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 700.000 Biểu đồ
27/05/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Mua 482.700 Biểu đồ
25/05/2022 Trịnh Quỳnh Giao --- Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
29/04/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
22/04/2022 HDI Global SE --- Mua 0 Biểu đồ
25/03/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
24/03/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Mua 82.800 Biểu đồ
24/02/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
23/02/2022 HDI Global SE --- Mua 672.800 Biểu đồ
24/01/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 2.000.000 Biểu đồ