• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 7:33:58 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:08:53 CH
50,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,50 (+7,53%)
Tham chiếu
46,50
Mở cửa
46,80
Cao nhất
51,00
Thấp nhất
46,50
Khối lượng
2.333.100
KLTB 10 ngày
1.093.920
Cao nhất 52 tuần
52,00
Thấp nhất 52 tuần
26,70
PVI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/10/2021 CTCP PVI --- Đăng ký bán 10.723.300 Biểu đồ
27/09/2021 HDI Global SE --- Đăng ký mua 7.300.000 Biểu đồ
15/09/2021 HDI Global SE --- Mua 4.590.000 Biểu đồ
19/08/2021 HDI Global SE --- Đăng ký mua 6.000.000 Biểu đồ
06/08/2021 HDI Global SE --- Đăng ký bán 14.054.512 Biểu đồ
06/08/2021 International Finance Corporation --- Mua 4.216.354 Biểu đồ
06/08/2021 IFC Emerging Asia Fund, LP --- Mua 4.919.079 Biểu đồ
06/08/2021 HDI Global SE --- Bán 14.054.512 Biểu đồ
06/08/2021 IFC Financial Institutions Growth Fund, LP --- Mua 4.919.079 Biểu đồ
21/07/2021 HDI Global SE --- Mua 9.228.000 Biểu đồ
20/07/2021 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh --- Bán 9.228.000 Biểu đồ
20/07/2021 HDI Global SE --- Đăng ký mua 9.228.000 Biểu đồ
22/06/2021 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Bán 122.900 Biểu đồ
22/06/2021 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh --- Mua 13.842.000 Biểu đồ
22/06/2021 HDI Global SE --- Bán 13.842.000 Biểu đồ
21/06/2021 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Đăng ký bán 2.000.000 Biểu đồ
10/06/2021 HDI Global SE --- Đăng ký bán 13.842.000 Biểu đồ
29/04/2020 CTCP PVI --- Mua 7.590.400 Biểu đồ
03/04/2020 CTCP PVI --- Đăng ký mua 11.555.448 Biểu đồ
12/11/2019 HDI Global SE --- Mua 4.308.300 Biểu đồ