• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:32:39 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
48,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
48,80
Mở cửa
48,30
Cao nhất
49,00
Thấp nhất
48,10
Khối lượng
33.500
KLTB 10 ngày
46.150
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
33,40
PVI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
08/06/2022 Trịnh Quỳnh Giao Giám đốc đầu tư Mua 50.000 Biểu đồ
30/05/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 700.000 Biểu đồ
27/05/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Mua 482.700 Biểu đồ
25/05/2022 Trịnh Quỳnh Giao Giám đốc đầu tư Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
29/04/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
22/04/2022 HDI Global SE --- Mua 0 Biểu đồ
25/03/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
24/03/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Mua 82.800 Biểu đồ
24/02/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
23/02/2022 HDI Global SE --- Mua 672.800 Biểu đồ
24/01/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 2.000.000 Biểu đồ
24/01/2022 HDI Global SE --- Đăng ký mua 2.000.000 Biểu đồ
21/01/2022 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Mua 1.204.900 Biểu đồ
17/01/2022 HDI Global SE --- Mua 0 Biểu đồ
28/12/2021 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Đăng ký mua 2.000.000 Biểu đồ
23/12/2021 HDI Global SE --- Mua 711.000 Biểu đồ
24/11/2021 HDI Global SE --- Đăng ký mua 2.000.000 Biểu đồ
23/11/2021 FUNDERBURK LIGHTHOUSE Ltd --- Mua 404.400 Biểu đồ
18/11/2021 Phạm Anh Đức Phó Tổng giám đốc Bán 34.238 Biểu đồ
08/11/2021 Phạm Anh Đức Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 34.238 Biểu đồ