• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:59:14 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
48,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-0,81%)
Tham chiếu
49,20
Mở cửa
49,20
Cao nhất
49,20
Thấp nhất
48,20
Khối lượng
15.100
KLTB 10 ngày
59.260
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
33,40
Giá đóng cửa ngày 08/09/2021
42,60 -1,90/-4,27%
Mở cửa 44,50
Cao nhất 44,50
Thấp nhất 42,40
Khối lượng 108.000
Giá điều chỉnh 39,94
Giá quá khứ của PVI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
08/09/2021 -1,90 / -4,27% 44,50 44,50 42,40 42,60 43,28 39,94 108.000
07/09/2021 -0,80 / -1,77% 45,30 45,30 44,00 44,50 44,40 41,72 114.200
06/09/2021 -0,70 / -1,52% 46,10 46,10 45,20 45,30 45,46 42,47 64.700
01/09/2021 +0,10 / +0,22% 45,80 46,00 45,00 46,00 45,29 43,13 123.100
31/08/2021 -0,50 / -1,08% 46,40 47,20 45,90 45,90 46,22 43,03 105.600
30/08/2021 +2,10 / +4,74% 45,00 47,50 45,00 46,40 46,49 43,50 134.700
27/08/2021 +2,80 / +6,75% 42,00 45,00 41,70 44,30 43,33 41,53 209.300
26/08/2021 -0,40 / -0,95% 41,10 41,90 41,00 41,50 41,38 38,91 37.600
25/08/2021 +0,70 / +1,70% 40,70 42,00 40,70 41,90 41,26 39,28 23.900
24/08/2021 +0,90 / +2,23% 40,30 41,50 39,50 41,20 40,18 38,63 102.900
23/08/2021 -1,70 / -4,05% 40,30 42,50 40,30 40,30 40,68 37,78 54.400
20/08/2021 -1,20 / -2,78% 43,20 44,10 40,20 42,00 43,12 39,38 58.900
19/08/2021 +1,00 / +2,37% 42,40 43,20 42,40 43,20 42,85 40,50 4.733.800
18/08/2021 0,00 / 0,00% 42,20 42,30 41,00 42,20 41,83 39,56 105.000
17/08/2021 +0,10 / +0,24% 41,80 42,40 41,30 42,20 41,76 39,56 99.700
16/08/2021 -0,40 / -0,94% 42,50 42,60 41,60 42,10 41,94 39,47 184.500
13/08/2021 +0,30 / +0,71% 42,50 43,00 41,50 42,50 42,39 39,84 44.700
12/08/2021 +1,20 / +2,93% 41,00 42,50 37,00 42,20 41,43 39,56 226.600
11/08/2021 -0,40 / -0,97% 41,50 41,50 40,50 41,00 40,99 38,44 75.000
10/08/2021 +0,60 / +1,47% 41,00 42,40 40,80 41,40 41,43 38,81 92.600
09/08/2021 +2,30 / +5,97% 38,80 41,00 38,50 40,80 39,88 38,25 214.300
06/08/2021 -0,30 / -0,77% 38,80 39,00 38,40 38,50 38,72 36,09 14.073.312
05/08/2021 0,00 / 0,00% 38,60 38,90 38,10 38,80 38,69 36,38 69.300
04/08/2021 +0,30 / +0,78% 38,00 39,00 38,00 38,80 38,26 36,38 61.500
03/08/2021 +0,10 / +0,26% 37,70 38,90 37,70 38,50 38,34 36,09 67.300
02/08/2021 -1,00 / -2,54% 39,40 39,50 38,40 38,40 38,58 36,00 67.600
30/07/2021 +0,70 / +1,81% 38,90 39,50 38,60 39,40 39,01 36,94 42.300
29/07/2021 +0,90 / +2,38% 37,70 38,70 37,70 38,70 38,37 36,28 81.800
28/07/2021 +0,30 / +0,80% 37,30 37,90 36,90 37,80 37,30 35,44 120.200
27/07/2021 0,00 / 0,00% 37,40 37,70 36,40 37,50 37,19 35,16 48.400