• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 5:48:37 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:02:52 CH
47,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-1,04%)
Tham chiếu
48,00
Mở cửa
48,50
Cao nhất
48,50
Thấp nhất
47,50
Khối lượng
250.500
KLTB 10 ngày
294.370
Cao nhất 52 tuần
54,50
Thấp nhất 52 tuần
26,70
Giá đóng cửa ngày 14/10/2021
45,70 0,00/0,00%
Mở cửa 45,80
Cao nhất 46,40
Thấp nhất 45,60
Khối lượng 742.900
Giá điều chỉnh 45,70
Giá quá khứ của PVI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/10/2021 0,00 / 0,00% 45,80 46,40 45,60 45,70 45,72 45,70 742.900
13/10/2021 -0,20 / -0,44% 45,90 46,40 45,50 45,70 45,89 45,70 1.001.400
12/10/2021 -1,10 / -2,34% 47,00 47,00 45,00 45,90 45,80 45,90 744.700
11/10/2021 +1,00 / +2,17% 46,00 47,00 44,90 47,00 45,34 47,00 1.306.470
08/10/2021 -1,00 / -2,13% 47,40 47,70 46,00 46,00 46,66 46,00 478.300
07/10/2021 -1,90 / -3,89% 48,80 48,80 46,90 47,00 47,33 47,00 790.900
06/10/2021 +2,90 / +6,30% 45,50 49,50 44,20 48,90 45,86 48,90 1.256.500
05/10/2021 -0,70 / -1,50% 47,20 47,20 44,40 46,00 44,98 46,00 555.300
04/10/2021 +0,50 / +1,08% 46,20 47,20 44,00 46,70 45,94 46,70 653.400
01/10/2021 -2,30 / -4,74% 47,50 48,30 46,00 46,20 46,84 46,20 255.700
30/09/2021 +0,10 / +0,21% 48,30 49,00 47,00 48,50 48,05 48,50 134.400
29/09/2021 +1,00 / +2,11% 47,30 48,80 47,10 48,40 48,01 48,40 65.800
28/09/2021 +2,40 / +5,33% 43,00 47,40 43,00 47,40 45,86 47,40 134.300
27/09/2021 -4,80 / -9,64% 49,00 50,00 44,90 45,00 47,16 45,00 248.500
24/09/2021 -0,70 / -1,39% 50,50 51,10 48,10 49,80 50,11 49,80 187.800
23/09/2021 +2,50 / +5,21% 48,10 52,00 47,90 50,50 50,04 50,50 253.000
22/09/2021 +4,30 / +9,84% 44,00 48,00 43,80 48,00 46,65 48,00 490.108
21/09/2021 +1,70 / +4,05% 41,70 43,90 41,10 43,70 42,85 43,70 152.800
20/09/2021 -0,90 / -2,10% 42,00 44,00 41,60 42,00 42,28 42,00 56.200
17/09/2021 +2,30 / +5,67% 41,10 44,00 41,10 42,90 41,96 42,90 111.500
16/09/2021 -0,90 / -2,17% 41,50 41,50 40,30 40,60 40,73 40,60 60.200
15/09/2021 -0,50 / -1,19% 41,20 42,40 41,00 41,50 41,39 41,50 30.300
14/09/2021 0,00 / 0,00% 43,50 43,50 41,60 42,00 42,01 42,00 33.900
13/09/2021 +0,80 / +1,82% 44,50 45,00 43,80 44,80 44,24 42,00 129.000
10/09/2021 +0,80 / +1,85% 43,20 45,00 43,10 44,00 44,29 41,25 95.400
09/09/2021 +0,60 / +1,41% 42,50 45,00 42,50 43,20 43,26 40,50 64.700
08/09/2021 -1,90 / -4,27% 44,50 44,50 42,40 42,60 43,28 39,94 108.000
07/09/2021 -0,80 / -1,77% 45,30 45,30 44,00 44,50 44,40 41,72 114.200
06/09/2021 -0,70 / -1,52% 46,10 46,10 45,20 45,30 45,46 42,47 64.700
01/09/2021 +0,10 / +0,22% 45,80 46,00 45,00 46,00 45,29 43,13 123.100