• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:14:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   409,93   -1,34/-0,33%  |   UPCOM-INDEX   108,97   +0,24/+0,22%  |   VN30   1.516,31   -0,26/-0,02%  |   HNX30   724,41   -3,62/-0,50%
28 Tháng Giêng 2022 9:15:59 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:15:00 SA
48,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+1,48%)
Tham chiếu
47,30
Mở cửa
47,30
Cao nhất
48,00
Thấp nhất
47,30
Khối lượng
200
KLTB 10 ngày
148.400
Cao nhất 52 tuần
54,50
Thấp nhất 52 tuần
29,70
Giá đóng cửa ngày 15/11/2021
49,10 -0,40/-0,81%
Mở cửa 49,50
Cao nhất 50,50
Thấp nhất 49,00
Khối lượng 520.668
Giá điều chỉnh 49,10
Giá quá khứ của PVI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/11/2021 -0,40 / -0,81% 49,50 50,50 49,00 49,10 49,35 49,10 520.668
12/11/2021 -0,50 / -1,00% 50,00 50,00 49,10 49,50 49,44 49,50 479.600
11/11/2021 -0,90 / -1,77% 50,90 51,40 49,70 50,00 50,20 50,00 579.800
10/11/2021 +0,60 / +1,19% 50,30 51,40 50,00 50,90 50,45 50,90 472.300
09/11/2021 -0,20 / -0,40% 50,70 52,00 49,90 50,30 50,77 50,30 727.800
08/11/2021 -0,40 / -0,79% 51,40 52,30 50,00 50,50 50,81 50,50 439.500
05/11/2021 +0,80 / +1,60% 50,10 51,00 49,50 50,90 50,11 50,90 399.800
04/11/2021 +1,10 / +2,24% 49,00 51,00 49,00 50,10 50,15 50,10 524.800
03/11/2021 -3,50 / -6,67% 52,50 53,30 49,00 49,00 51,36 49,00 767.100
02/11/2021 +1,20 / +2,34% 51,20 52,50 50,90 52,50 51,62 52,50 759.408
01/11/2021 -1,40 / -2,66% 52,80 53,40 51,20 51,30 51,78 51,30 1.141.700
29/10/2021 -1,20 / -2,23% 54,00 54,20 52,70 52,70 53,30 52,70 659.600
28/10/2021 +1,20 / +2,28% 52,80 54,20 52,20 53,90 53,33 53,90 986.100
27/10/2021 0,00 / 0,00% 52,80 53,40 52,30 52,70 52,76 52,70 735.000
26/10/2021 -0,40 / -0,75% 53,00 54,50 52,20 52,70 53,14 52,70 979.000
25/10/2021 +3,50 / +7,06% 49,90 54,00 49,90 53,10 52,80 53,10 1.524.500
22/10/2021 +1,00 / +2,06% 48,80 49,80 48,50 49,60 49,25 49,60 1.256.800
21/10/2021 +0,60 / +1,25% 48,00 49,20 48,00 48,60 48,37 48,60 1.203.643
20/10/2021 -2,00 / -4,00% 50,00 50,10 47,80 48,00 48,66 48,00 1.126.500
19/10/2021 +3,50 / +7,53% 46,80 51,00 46,50 50,00 48,55 50,00 2.333.100
18/10/2021 +0,70 / +1,53% 46,50 47,40 45,60 46,50 46,03 46,50 1.287.800
15/10/2021 +0,10 / +0,22% 45,70 46,50 45,60 45,80 45,75 45,80 1.057.200
14/10/2021 0,00 / 0,00% 45,80 46,40 45,60 45,70 45,72 45,70 742.900
13/10/2021 -0,20 / -0,44% 45,90 46,40 45,50 45,70 45,89 45,70 1.001.400
12/10/2021 -1,10 / -2,34% 47,00 47,00 45,00 45,90 45,80 45,90 744.700
11/10/2021 +1,00 / +2,17% 46,00 47,00 44,90 47,00 45,34 47,00 1.306.470
08/10/2021 -1,00 / -2,13% 47,40 47,70 46,00 46,00 46,66 46,00 478.300
07/10/2021 -1,90 / -3,89% 48,80 48,80 46,90 47,00 47,33 47,00 790.900
06/10/2021 +2,90 / +6,30% 45,50 49,50 44,20 48,90 45,86 48,90 1.256.500
05/10/2021 -0,70 / -1,50% 47,20 47,20 44,40 46,00 44,98 46,00 555.300