• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,51 +19,37/+1,80%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,51   +19,37/+1,80%  |   HNX-INDEX   240,05   +4,44/+1,88%  |   UPCOM-INDEX   83,21   +0,83/+1,01%  |   VN30   1.116,37   +18,65/+1,70%  |   HNX30   405,58   +13,71/+3,50%
05 Tháng Mười 2022 12:18:52 CH - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 05/10/2022
12:15:02 CH
41,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
41,00
Mở cửa
41,20
Cao nhất
41,50
Thấp nhất
39,80
Khối lượng
14.500
KLTB 10 ngày
57.850
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
38,00
Giá đóng cửa ngày 17/09/2021
42,90 +2,30/+5,67%
Mở cửa 41,10
Cao nhất 44,00
Thấp nhất 41,10
Khối lượng 111.500
Giá điều chỉnh 40,00
Giá quá khứ của PVI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 +2,30 / +5,67% 41,10 44,00 41,10 42,90 41,96 40,00 111.500
16/09/2021 -0,90 / -2,17% 41,50 41,50 40,30 40,60 40,73 37,85 60.200
15/09/2021 -0,50 / -1,19% 41,20 42,40 41,00 41,50 41,39 38,69 30.300
14/09/2021 0,00 / 0,00% 43,50 43,50 41,60 42,00 42,01 39,16 33.900
13/09/2021 +0,80 / +1,82% 44,50 45,00 43,80 44,80 44,24 39,16 129.000
10/09/2021 +0,80 / +1,85% 43,20 45,00 43,10 44,00 44,29 38,46 95.400
09/09/2021 +0,60 / +1,41% 42,50 45,00 42,50 43,20 43,26 37,76 64.700
08/09/2021 -1,90 / -4,27% 44,50 44,50 42,40 42,60 43,28 37,24 108.000
07/09/2021 -0,80 / -1,77% 45,30 45,30 44,00 44,50 44,40 38,90 114.200
06/09/2021 -0,70 / -1,52% 46,10 46,10 45,20 45,30 45,46 39,60 64.700
01/09/2021 +0,10 / +0,22% 45,80 46,00 45,00 46,00 45,29 40,21 123.100
31/08/2021 -0,50 / -1,08% 46,40 47,20 45,90 45,90 46,22 40,12 105.600
30/08/2021 +2,10 / +4,74% 45,00 47,50 45,00 46,40 46,49 40,56 134.700
27/08/2021 +2,80 / +6,75% 42,00 45,00 41,70 44,30 43,33 38,72 209.300
26/08/2021 -0,40 / -0,95% 41,10 41,90 41,00 41,50 41,38 36,28 37.600
25/08/2021 +0,70 / +1,70% 40,70 42,00 40,70 41,90 41,26 36,62 23.900
24/08/2021 +0,90 / +2,23% 40,30 41,50 39,50 41,20 40,18 36,01 102.900
23/08/2021 -1,70 / -4,05% 40,30 42,50 40,30 40,30 40,68 35,23 54.400
20/08/2021 -1,20 / -2,78% 43,20 44,10 40,20 42,00 43,12 36,71 58.900
19/08/2021 +1,00 / +2,37% 42,40 43,20 42,40 43,20 42,85 37,76 4.733.800
18/08/2021 0,00 / 0,00% 42,20 42,30 41,00 42,20 41,83 36,89 105.000
17/08/2021 +0,10 / +0,24% 41,80 42,40 41,30 42,20 41,76 36,89 99.700
16/08/2021 -0,40 / -0,94% 42,50 42,60 41,60 42,10 41,94 36,80 184.500
13/08/2021 +0,30 / +0,71% 42,50 43,00 41,50 42,50 42,39 37,15 44.700
12/08/2021 +1,20 / +2,93% 41,00 42,50 37,00 42,20 41,43 36,89 226.600
11/08/2021 -0,40 / -0,97% 41,50 41,50 40,50 41,00 40,99 35,84 75.000
10/08/2021 +0,60 / +1,47% 41,00 42,40 40,80 41,40 41,43 36,19 92.600
09/08/2021 +2,30 / +5,97% 38,80 41,00 38,50 40,80 39,88 35,66 214.300
06/08/2021 -0,30 / -0,77% 38,80 39,00 38,40 38,50 38,72 33,65 14.073.312
05/08/2021 0,00 / 0,00% 38,60 38,90 38,10 38,80 38,69 33,92 69.300