• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.077,15 -0,44/-0,04%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.077,15   -0,44/-0,04%  |   HNX-INDEX   215,28   -0,03/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   75,54   +0,66/+0,88%  |   VN30   1.085,70   -7,78/-0,71%  |   HNX30   366,88   +1,05/+0,29%
05 Tháng Hai 2023 2:35:12 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 03/02/2023
3:05:02 CH
49,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,01%)
Tham chiếu
49,30
Mở cửa
48,60
Cao nhất
50,50
Thấp nhất
48,60
Khối lượng
2.000
KLTB 10 ngày
42.520
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
32,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
03/02/2023 49,80 40 12.922 96 89.612 -76.690 2.000 99.480
02/02/2023 49,30 45 12.291 124 124.771 -112.480 2.700 135.880
01/02/2023 50,90 125 222.633 188 320.853 -98.220 208.000 10.407.490
31/01/2023 50,00 64 39.042 110 108.922 -69.880 21.900 1.093.820
30/01/2023 49,80 66 34.077 101 107.936 -73.859 13.000 594.600
27/01/2023 50,00 56 22.026 115 105.487 -83.461 15.800 789.870
19/01/2023 49,90 54 22.710 74 48.823 -26.113 11.100 541.410
18/01/2023 48,90 55 30.724 86 72.138 -41.414 3.400 166.440
17/01/2023 50,00 81 197.800 167 182.504 15.296 139.900 6.802.880
16/01/2023 48,40 39 25.701 127 80.735 -55.034 7.400 357.790
13/01/2023 48,50 148 241.254 132 211.206 30.048 178.000 8.486.040
12/01/2023 47,50 58 25.681 70 57.687 -32.006 3.400 160.620
11/01/2023 47,60 53 22.721 84 66.365 -43.644 4.700 224.390
10/01/2023 47,80 153 137.726 79 106.771 30.955 90.800 4.290.300
09/01/2023 47,60 86 37.046 110 77.263 -40.217 13.300 632.070
06/01/2023 47,80 52 17.042 111 92.712 -75.670 4.600 217.710
05/01/2023 47,80 253 213.669 181 296.263 -82.594 185.300 8.861.889
04/01/2023 47,00 65 38.324 95 141.364 -103.040 18.400 844.590
03/01/2023 47,30 37 19.524 84 115.713 -96.189 4.000 188.280
30/12/2022 48,00 72 263.617 151 212.378 51.239 141.500 6.658.550