• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:07:30 SA - Mở cửa
CTCP PVI (PVI : HNX)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
39,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,40 (-3,42%)
Tham chiếu
40,90
Mở cửa
36,90
Cao nhất
42,20
Thấp nhất
36,90
Khối lượng
58.600
KLTB 10 ngày
52.800
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
36,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
07/10/2022 39,50 149 114.551 180 169.120 -54.569 58.600 2.336.210
06/10/2022 40,90 80 79.411 135 153.736 -74.325 44.500 1.802.940
05/10/2022 41,00 107 107.373 100 154.351 -46.978 64.900 2.655.900
04/10/2022 41,00 120 85.606 115 117.632 -32.026 40.200 1.657.960
03/10/2022 41,00 78 35.686 164 158.933 -123.247 14.900 617.120
30/09/2022 45,00 170 159.123 108 119.256 39.867 101.100 4.199.520
29/09/2022 41,40 139 88.562 86 88.910 -348 50.000 2.061.910
28/09/2022 41,20 173 99.675 108 119.951 -20.276 78.100 3.265.810
27/09/2022 43,30 120 63.344 85 100.830 -37.486 41.500 1.783.070
26/09/2022 43,80 106 67.117 142 107.723 -40.606 34.200 1.495.180
23/09/2022 44,80 282 246.348 415 338.621 -92.273 195.100 8.790.410
22/09/2022 43,30 92 83.575 87 44.858 38.717 8.900 379.160
21/09/2022 43,30 111 63.632 104 87.593 -23.961 43.800 1.878.770
20/09/2022 42,80 98 45.741 89 53.330 -7.589 22.000 929.330
19/09/2022 42,10 105 78.883 68 78.547 336 38.300 1.638.090
16/09/2022 43,70 141 108.495 108 89.059 19.436 48.800 2.111.510
15/09/2022 43,80 92 76.136 107 77.871 -1.735 17.400 759.790
14/09/2022 43,80 170 119.212 121 95.477 23.735 50.500 2.196.180
13/09/2022 44,10 173 81.021 130 137.607 -56.586 57.000 2.506.070
12/09/2022 44,90 64 37.991 120 96.262 -58.271 12.900 579.370