• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 10:40:47 CH - Mở cửa
CTCP Máy - Thiết bị Dầu Khí (PVM : UPCOM)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:00:07 CH
19,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,51%)
Tham chiếu
19,80
Mở cửa
19,70
Cao nhất
19,90
Thấp nhất
19,60
Khối lượng
56.300
KLTB 10 ngày
83.000
Cao nhất 52 tuần
32,00
Thấp nhất 52 tuần
9,80
19/07 PVM: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
19/07 PVM: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
25/06 PVM: Ký hợp đồng kiểm toán - HNX
20/05 PVM: Thay đổi nhân sự - HNX
13/05 PVM: Thông báo về việc nhận được đơn xin chuyển công tác của Ông Trương Văn Thục - Phó Tổng Giám đốc - HNX
13/05 PVM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
05/05 PVM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/04 PVM: Thay đổi nhân sự - HNX
23/04 PVM: Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - HNX
23/04 PVM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
22/04 PVM: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
22/04 PVM: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
12/04 PVM: Thay đổi nhân sự - HNX
09/04 PVM: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 3.826.910 CP - HNX
09/04 PVM: Bổ sung thông tin liên quan đến thu nhập của từng thành viên hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác trong BCTC kiểm toán năm 2020 - HNX
09/04 PVM: Bùi Quang Thi - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1.100.000 CP - HNX
07/04 PVM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
31/03 PVM: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/03 PVM: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 19.931.430 CP - HNX
22/03 PVM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Anh Thu - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  68.300 14,15 -1,05%
ACE  6.000 36,00 0,84%
ADP  0 29,30 0,00%
BCC  489.600 9,70 -1,02%
BDT  0 26,00 0,00%
BHC  100 2,20 -12,00%
BMF  0 20,20 0,00%
BMP  15.500 56,40 0,18%
BT6  28.800 2,10 10,53%
BTD  0 33,80 0,00%