• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 944,42 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    944,42   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   140,33   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   63,71   0,00/0,00%  |   VN30   909,49   0,00/0,00%  |   HNX30   260,16   0,00/0,00%
21 Tháng Mười 2020 8:48:26 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/10/2020
8:45:01 SA
1,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
1,70
Mở cửa
1,70
Cao nhất
1,70
Thấp nhất
1,70
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
290
Cao nhất 52 tuần
1,80
Thấp nhất 52 tuần
1,10
19/10 PVR: Báo cáo tài chính quý 3/2020 - HNX
25/09 PVR: Thay đổi nhân sự - HNX
21/09 PVR: Thay đổi nhân sự - HNX
06/08 PVR: Giải trình nguyên nhân lỗ 6 tháng đầu năm 2020 và phương án khắc phục - HNX
06/08 PVR: Giải trình từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên đối với BCTC giữa niên độ 2020 đã được soát xét - HNX
05/08 PVR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 - HNX
16/07 PVR: Báo cáo tài chính quý 2/2020 - HNX
14/07 PVR: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
13/07 PVR: Thay đổi nhân sự - HNX
13/07 PVR: Thay đổi nhân sự - HNX
06/07 PVR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán - HNX
01/07 PVR: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - HNX
26/06 PVR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
01/06 PVR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
25/05 PVR: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/05 PVR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
21/04 PVR: Báo cáo tài chính quý 1/2020 - HNX
10/03 PVR: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
05/03 PVR: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của Kiểm toán viên đối với BCTC năm 2019 đã được kiểm toán - HNX
05/03 PVR: Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động chênh lệch năm 2019 chênh lệch hơn 10% so với năm 2018 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
API  0 9,80 0,00%
CKG  0 11,00 0,00%
CRE  0 24,20 0,00%
DTI  0 10,20 0,00%
FIR  0 31,00 0,00%
FLC  0 4,24 0,00%
HD8  0 8,50 0,00%
HRB  0 27,00 0,00%
KOS  0 33,50 0,00%
PLA  0 4,30 0,00%