• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
07 Tháng Mười Hai 2021 1:15:43 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS : HNX)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:02:42 CH
24,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-2,40%)
Tham chiếu
25,00
Mở cửa
25,00
Cao nhất
25,40
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
5.624.800
KLTB 10 ngày
6.264.480
Cao nhất 52 tuần
31,80
Thấp nhất 52 tuần
13,80
24/11 PVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
18/11 PVS: Thay đổi nhân sự - HNX
18/11 PVS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021. - HNX
11/11 PVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
02/11 PVS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
02/11 PVS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
06/10 Giá LNG lên kỷ lục, doanh nghiệp ngành khí có thực sự hưởng lợi? - Người đồng hành
23/09 PVS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
16/09 PVS: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền - HNX
14/09 PVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/09 PVS: Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất 06 tháng năm 2021 sau soát xét - HNX
07/09 PVS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
07/09 PVS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
30/07 PVS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
30/07 PVS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
30/07 PVS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
29/07 PVS: Lãi quý II giảm 37% về mức 183 tỷ đồng - Người đồng hành
05/07 SSI Research ước tính lợi nhuận quý II của 31 doanh nghiệp - Người đồng hành
14/06 PVS: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam cho năm 2021 - HNX
02/06 Giá dầu lên đỉnh 2 năm, cổ phiếu dầu khí trên cả 3 sàn đồng loạt nổi sóng - BizLive
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
MTS  1.300 19,50 14,71%
PEQ  0 39,40 0,00%
POS  29.500 16,70 -13,92%
PQN  0 4,00 0,00%
PTV  49.700 7,90 -1,25%
PVC  698.800 12,50 -2,34%
PVD  4.888.800 26,45 1,73%
PVY  0 5,20 0,00%