• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.345,55 +10,81/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:23:49 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.345,55   +10,81/+0,81%  |   HNX-INDEX   325,46   +5,44/+1,70%  |   UPCOM-INDEX   87,93   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.486,46   +14,26/+0,97%  |   HNX30   526,92   +7,21/+1,39%
06 Tháng Tám 2021 1:40:27 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS : HNX)
Cập nhật ngày 05/08/2021
3:02:36 CH
25,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
25,40
Mở cửa
25,10
Cao nhất
25,50
Thấp nhất
24,90
Khối lượng
9.040.900
KLTB 10 ngày
9.106.360
Cao nhất 52 tuần
31,80
Thấp nhất 52 tuần
11,90
30/07 PVS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
30/07 PVS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
30/07 PVS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
29/07 PVS: Lãi quý II giảm 37% về mức 183 tỷ đồng - Người đồng hành
05/07 SSI Research ước tính lợi nhuận quý II của 31 doanh nghiệp - Người đồng hành
14/06 PVS: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam cho năm 2021 - HNX
02/06 Giá dầu lên đỉnh 2 năm, cổ phiếu dầu khí trên cả 3 sàn đồng loạt nổi sóng - BizLive
17/05 PVS: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty - HNX
17/05 PVS: Thay đổi nhân sự - HNX
13/05 Doanh nghiệp dầu khí nào hưởng lợi nhiều nhất khi giá dầu tăng cao trong những tháng đầu năm 2021? - BizLive
06/05 PVS: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
05/05 PVS: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
04/05 PVS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
28/04 PVS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
27/04 PVS: Chưa gẫy trend dài hạn nhưng PVS có thể còn tiếp tục điều chỉnh - BizLive
20/04 PVS: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
09/04 SSI Research ước tính lợi nhuận quý I của 22 doanh nghiệp - Người đồng hành
08/04 PVS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/04 PVS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
05/04 PVS: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
MTS  0 12,40 0,00%
PEQ  900 34,50 -13,75%
POS  3.900 13,10 0,77%
PQN  0 4,00 0,00%
PTV  51.600 4,90 13,95%
PVC  508.600 9,20 0,00%
PVD  5.049.100 18,75 -0,79%
PVY  0 2,50 0,00%