• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 828,29 +8,86/+1,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:53 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

18 Tháng Mười 2017 1:32:17 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    828,29   +8,86/+1,08%  |   HNX-INDEX   109,84   +0,54/+0,50%  |   UPCOM-INDEX   54,40   +0,07/+0,13%  |   VN30   818,48   +6,63/+0,82%
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS : HNX)
Cập nhật ngày 17/10/2017
3:02:27 CH
16,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,62%)
Tham chiếu
16,10
Mở cửa
16,10
Cao nhất
16,10
Thấp nhất
15,90
Khối lượng
1.933.659
KLTB 10 ngày
2.123.548
Cao nhất 52 tuần
21,30
Thấp nhất 52 tuần
14,70
Giá đóng cửa ngày 19/02/2013
15,50 0,00/0,00%
Mở cửa 15,60
Cao nhất 15,60
Thấp nhất 15,30
Khối lượng 554.450
Giá điều chỉnh 12,19
Giá quá khứ của PVS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
19/02/2013 0,00 / 0,00% 15,60 15,60 15,30 15,50 15,48 12,19 554.450
18/02/2013 +0,20 / +1,31% 15,40 15,60 15,30 15,50 15,47 12,19 678.400
08/02/2013 -0,10 / -0,65% 15,40 15,50 15,20 15,30 15,33 12,03 465.000
07/02/2013 +0,20 / +1,32% 15,40 15,60 15,20 15,40 15,43 12,11 568.450
06/02/2013 +0,20 / +1,33% 15,00 15,30 15,00 15,20 15,09 11,95 345.800
05/02/2013 +0,20 / +1,35% 14,80 15,00 14,70 15,00 14,88 11,80 498.500
04/02/2013 -0,10 / -0,67% 14,90 15,10 14,80 14,80 14,93 11,64 327.300
01/02/2013 -0,10 / -0,67% 13,80 15,00 13,80 14,90 14,85 11,72 463.160
31/01/2013 -0,20 / -1,32% 15,10 15,20 14,90 15,00 15,06 11,80 717.200
30/01/2013 -0,10 / -0,65% 15,20 15,40 15,10 15,20 15,26 11,95 720.500
29/01/2013 +0,20 / +1,32% 15,30 15,40 15,00 15,30 15,18 12,03 944.500
28/01/2013 +0,30 / +2,03% 14,80 15,30 14,80 15,10 15,15 11,87 1.473.902
25/01/2013 +0,10 / +0,68% 14,80 14,90 14,70 14,80 14,78 11,64 598.350
24/01/2013 +0,40 / +2,80% 14,40 14,70 14,30 14,70 14,55 11,56 528.282
23/01/2013 +0,10 / +0,70% 14,30 14,40 14,10 14,30 14,26 11,25 644.500
22/01/2013 -0,20 / -1,39% 14,40 14,50 14,20 14,20 14,33 11,17 738.750
21/01/2013 -0,30 / -2,04% 14,60 14,70 14,40 14,40 14,58 11,32 661.660
18/01/2013 +0,10 / +0,68% 14,50 14,70 14,30 14,70 14,53 11,56 977.714
17/01/2013 -0,50 / -3,31% 15,00 15,10 14,60 14,60 14,83 11,48 1.606.900
16/01/2013 -0,20 / -1,31% 15,30 15,60 15,00 15,10 15,29 11,87 2.081.900
15/01/2013 -0,50 / -3,16% 15,00 15,40 14,80 15,30 15,10 12,03 1.490.557
14/01/2013 +0,20 / +1,28% 15,60 15,90 15,20 15,80 15,65 11,64 2.042.885
11/01/2013 -0,10 / -0,64% 15,80 16,00 15,40 15,60 15,65 11,49 2.482.700
10/01/2013 +0,50 / +3,29% 15,20 15,70 14,80 15,70 15,10 11,56 1.939.937
09/01/2013 -0,10 / -0,65% 16,00 16,00 14,90 15,20 15,51 11,20 2.750.400
08/01/2013 +0,80 / +5,52% 14,50 15,40 14,50 15,30 15,02 11,27 3.691.500
07/01/2013 +0,50 / +3,57% 14,10 14,90 14,10 14,50 14,67 10,68 2.732.450
04/01/2013 +0,10 / +0,72% 13,80 14,10 13,70 14,00 13,99 10,31 572.300
03/01/2013 -0,20 / -1,42% 14,10 14,30 13,80 13,90 13,95 10,24 787.800
02/01/2013 +0,40 / +2,92% 13,80 14,20 13,80 14,10 14,02 10,39 1.471.400