• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 5:37:02 CH - Mở cửa
CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:00:05 CH
5,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-5,66%)
Tham chiếu
5,30
Mở cửa
5,10
Cao nhất
5,20
Thấp nhất
4,60
Khối lượng
518.100
KLTB 10 ngày
497.060
Cao nhất 52 tuần
7,30
Thấp nhất 52 tuần
1,30
21/10 PXT: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
19/08 PXT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
16/08 PXT: Thông báo tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét - HNX
03/08 PXT: Ký hợp đồng kiểm toán - HNX
30/07 PXT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
29/07 PXT: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
28/07 PXT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
15/07 PXT: Tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2/2021 do dịch bệnh Covid 19 - HNX
02/07 PXT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
15/06 PXT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
20/05 PXT: Thông báo về việc bổ nhiệm Phó GĐ - HOSE
12/05 PXT: Thông báo về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - HOSE
28/04 PXT: Quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu PXT - HOSE
28/04 PXT: Thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu PXT - HOSE
16/04 PXT: Thông báo về kế hoạch SXKD năm 2021 - HOSE
16/04 PXT: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
15/04 PXT: Thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc - HOSE
02/04 PXT: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
04/03 PXT: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chức vụ Kế toán trưởng - HOSE
25/01 PXT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Hương - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  200 11,10 -13,28%
ATB  1.540.200 2,60 13,04%
B82  57.100 2,60 13,04%
BAX  1.300 74,20 0,27%
BCE  1.045.300 17,50 2,34%
BCM  616.200 46,15 2,56%
BHT  50.300 15,80 11,27%
BMN  0 13,40 0,00%
BOT  1.300 50,40 5,00%
BVL  1.400 19,70 -1,99%