• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 6:17:42 CH - Mở cửa
CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS : UPCOM)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
48,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,10 (+2,32%)
Tham chiếu
47,40
Mở cửa
47,50
Cao nhất
48,60
Thấp nhất
47,40
Khối lượng
602.800
KLTB 10 ngày
459.420
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
34,50
22/01 QNS: Vững vàng vượt khó - Báo QN
14/01 QNS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
10/01 QNS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
06/01 QNS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/01 QNS: Đường Quảng Ngãi - Ước tính lợi nhuận năm 2021 tăng 17,3% lên 1.235,4 tỷ đồng - Đầu tư chứng khoán
31/12 QNS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/12 QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP - HNX
28/12 QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP - HNX
23/12 QNS: Ngô Võ Triết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 30.000 CP - HNX
29/11 QNS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm các quỹ thuộc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital - HNX
23/11 QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP - HNX
23/11 QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP - HNX
18/11 QNS: Ngô Võ Triết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP - HNX
28/10 QNS: Đường Quảng Ngãi hoàn thành 95% kế hoạch sau 9 tháng - Người đồng hành
28/10 QNS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
28/10 QNS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
20/10 QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP - HNX
20/10 QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP - HNX
04/10 QNS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/09 QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AFX  23.100 14,30 -2,72%
AGM  130.300 38,00 3,26%
AGX  0 40,00 0,00%
ANT  6.000 13,90 0,00%
APF  9.200 55,30 -0,18%
ATA  0 3,70 0,00%
ATS  0 31,50 0,00%
BBC  1.400 61,00 3,21%
BCF  0 40,00 0,00%
BKH  0 20,60 0,00%