• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,81 -8,76/-0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:11:48 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,81   -8,76/-0,70%  |   HNX-INDEX   279,86   -1,23/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   80,85   -0,33/-0,41%  |   VN30   1.340,73   -3,91/-0,29%  |   HNX30   416,96   -2,84/-0,68%
08 Tháng Năm 2021 4:44:02 CH - Mở cửa
CTCP Cơ điện lạnh (REE : HOSE)
Cập nhật ngày 07/05/2021
2:53:50 CH
56,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+1,81%)
Tham chiếu
55,10
Mở cửa
55,00
Cao nhất
56,70
Thấp nhất
54,00
Khối lượng
996.200
KLTB 10 ngày
663.060
Cao nhất 52 tuần
59,60
Thấp nhất 52 tuần
29,50
29/04 REE: Cơ điện lạnh REE báo lãi quý 1/2021 tăng gần 70% so với cùng kỳ - BizLive
15/04 S4A: Thủy văn tiếp tục thuận lợi, doanh nghiệp thủy điện báo lãi tăng tính bằng lần quý I - Người đồng hành
07/04 REE: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập, tái cơ cấu các ủy ban và bổ nhiệm nhân sự - HOSE
05/04 REE: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
05/04 REE: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
05/04 REE: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
02/04 REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd - HOSE
02/04 REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd - HOSE
31/03 REE: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
21/03 Cổ phiếu kín room bớt 'nóng’ với khối ngoại - Người đồng hành
18/03 REE: Tờ trình danh sách ứng cử viên ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 - HOSE
16/03 REE: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
11/03 REE thoái dần vốn tại Nhiệt điện Quảng Ninh - Vietnam Finance
09/03 REE: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020 - HOSE
26/02 REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd. - HOSE
26/02 REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd. - HOSE
23/02 REE đăng ký bán tiếp 12 triệu cổ phiếu QTP - Người đồng hành
19/02 REE: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 - HOSE
18/02 REE bán xong 5 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Quảng Ninh - Vietnam Finance
09/02 REE: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên tài khóa năm 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AMS  32.200 10,30 0,00%
CEG  0 10,00 0,00%
CKH  0 2,20 0,00%
CMK  0 8,30 0,00%
CTB  1.000 31,00 8,77%
CTT  0 10,90 0,00%
DZM  3.900 5,60 -5,08%
FBC  0 4,60 0,00%
FSO  0 11,50 0,00%
FT1  0 49,50 0,00%