• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.317,67 +7,62/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.317,67   +7,62/+0,58%  |   HNX-INDEX   316,53   +1,68/+0,53%  |   UPCOM-INDEX   87,39   +0,46/+0,53%  |   VN30   1.453,11   +5,88/+0,41%  |   HNX30   511,30   +7,44/+1,48%
02 Tháng Tám 2021 12:12:59 CH - Mở cửa
CTCP Cơ điện lạnh (REE : HOSE)
Cập nhật ngày 02/08/2021
11:30:02 SA
54,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-1,82%)
Tham chiếu
55,00
Mở cửa
54,40
Cao nhất
54,50
Thấp nhất
53,40
Khối lượng
437.000
KLTB 10 ngày
557.280
Cao nhất 52 tuần
61,00
Thấp nhất 52 tuần
33,35
30/07 REE: Lãi vay bào mòn lợi nhuận quý II - Người đồng hành
23/07 REE: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp - HOSE
23/07 REE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
16/07 REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd. - HOSE
16/07 REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd. - HOSE
11/06 REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd - HOSE
11/06 REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd - HOSE
09/06 REE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
10/05 REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd. - HOSE
10/05 REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd - HOSE
29/04 REE: Cơ điện lạnh REE báo lãi quý 1/2021 tăng gần 70% so với cùng kỳ - BizLive
15/04 S4A: Thủy văn tiếp tục thuận lợi, doanh nghiệp thủy điện báo lãi tăng tính bằng lần quý I - Người đồng hành
07/04 REE: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập, tái cơ cấu các ủy ban và bổ nhiệm nhân sự - HOSE
05/04 REE: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
05/04 REE: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
05/04 REE: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
02/04 REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd - HOSE
02/04 REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd - HOSE
31/03 REE: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
21/03 Cổ phiếu kín room bớt 'nóng’ với khối ngoại - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AMS  28.500 9,70 5,43%
CEG  0 8,30 0,00%
CMK  0 7,50 0,00%
CTB  0 30,70 0,00%
CTT  0 10,50 0,00%
DZM  0 4,90 0,00%
FBC  0 4,60 0,00%
FSO  0 11,50 0,00%
FT1  0 50,00 0,00%
GMA  200 62,00 0,00%