• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
23 Tháng Sáu 2021 9:27:20 CH - Mở cửa
CTCP Cơ điện lạnh (REE : HOSE)
Cập nhật ngày 23/06/2021
2:53:00 CH
56,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-1,22%)
Tham chiếu
57,60
Mở cửa
57,60
Cao nhất
57,90
Thấp nhất
56,60
Khối lượng
692.700
KLTB 10 ngày
818.000
Cao nhất 52 tuần
61,00
Thấp nhất 52 tuần
30,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh
Phó Chủ tịch HĐQT Alain Xavier Cany
Thành viên HĐQT Đặng Hồng Tân
Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Thái Bình
Thành viên HĐQT Đỗ Lê Hùng
Thành viên HĐQT Stephen Patrick Gore
Thành viên HĐQT Huỳnh Thanh Hải
Trưởng ban kiểm soát Đỗ Thị Trang
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Hương Giang
Tổng giám đốc Huỳnh Thanh Hải
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Quyền
Phó Tổng giám đốc Phạm Quốc Thắng
Phó Tổng giám đốc Huỳnh Thanh Hải
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Thái Bình
Giám đốc tài chính Nguyễn Ngọc Thái Bình
Kế toán trưởng Hồ Trần Diệu Lynh
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Ngọc Thái Bình