• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.377,77 +17,85/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.377,77   +17,85/+1,31%  |   HNX-INDEX   318,73   +1,66/+0,52%  |   UPCOM-INDEX   90,22   +0,67/+0,75%  |   VN30   1.481,30   +19,39/+1,33%  |   HNX30   505,52   +2,91/+0,58%
20 Tháng Sáu 2021 1:02:59 SA - Mở cửa
CTCP Cơ điện lạnh (REE : HOSE)
Cập nhật ngày 18/06/2021
3:04:59 CH
59,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,50%)
Tham chiếu
60,00
Mở cửa
60,90
Cao nhất
61,00
Thấp nhất
59,60
Khối lượng
1.201.700
KLTB 10 ngày
828.260
Cao nhất 52 tuần
61,00
Thấp nhất 52 tuần
30,60
REE - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
17/06/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Đăng ký mua 12.960.296 Biểu đồ
11/06/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Mua 1.062.490 Biểu đồ
13/05/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Đăng ký mua 14.022.786 Biểu đồ
07/05/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Mua 500.000 Biểu đồ
08/04/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Đăng ký mua 14.522.786 Biểu đồ
02/04/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Mua 1.290.000 Biểu đồ
04/03/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Đăng ký mua 15.812.786 Biểu đồ
26/02/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Mua 0 Biểu đồ
28/01/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Đăng ký mua 15.812.786 Biểu đồ
22/01/2021 Platinum Victory PTE.Ltd --- Mua 0 Biểu đồ
30/12/2020 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 1.000.000 Biểu đồ
24/12/2020 Platinum Victory PTE.Ltd --- Đăng ký mua 16.162.786 Biểu đồ
18/12/2020 Platinum Victory PTE.Ltd --- Mua 0 Biểu đồ
16/12/2020 CTCP Cơ điện lạnh --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
19/11/2020 Platinum Victory PTE.Ltd --- Đăng ký mua 660.239 Biểu đồ
13/11/2020 Platinum Victory PTE.Ltd --- Mua 0 Biểu đồ
12/10/2020 Platinum Victory PTE.Ltd --- Đăng ký mua 660.239 Biểu đồ
10/09/2020 Platinum Victory PTE.Ltd --- Đăng ký mua 660.239 Biểu đồ
10/09/2020 Platinum Victory PTE.Ltd --- Mua 0 Biểu đồ
04/09/2020 Platinum Victory PTE.Ltd --- Mua 2.397.743 Biểu đồ