• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.228,37   +56,42/+4,81%  |   HNX-INDEX   315,44   +8,39/+2,73%  |   UPCOM-INDEX   95,89   +2,69/+2,89%  |   VN30   1.279,55   +64,47/+5,31%  |   HNX30   546,08   +24,42/+4,68%
17 Tháng Năm 2022 6:16:08 CH - Mở cửa
CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC : OTC)


--- x 1000 VND
Thay đổi (%)

--- (---)
Tham chiếu
---
Mở cửa
---
Cao nhất
---
Thấp nhất
---
Khối lượng
---
KLTB 10 ngày
---
Cao nhất 52 tuần
---
Thấp nhất 52 tuần
---
04/05 RIC: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
04/05 RIC: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - HOSE
26/04 RIC: Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
25/04 Trước thềm huỷ niêm yết, RIC, FTM tiếp tục báo lỗ trong quý 1 - Báo Tổ quốc
21/04 RIC: Bổ sung, cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
20/04 RIC: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
14/04 RIC: Thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu - HOSE
14/04 RIC: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu - HOSE
12/04 RIC: “Ông Hoàng thua lỗ” Quốc tế Hoàng Gia có khả năng bị hủy niêm yết trên HOSE - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
06/04 RIC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
16/03 RIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
07/03 RIC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
25/02 RIC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - HOSE
24/02 RIC: HĐQT thông qua chủ trương vay vốn 200 tỷ tại ngân hàng HDBank - HOSE
26/01 RIC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
20/01 RIC: RIC có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc - HOSE
28/12 RIC: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán - HOSE
27/12 RIC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên UBKT thay thế Thành viên UBKT cũ - HOSE
10/12 RIC: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 13 - HOSE
10/12 RIC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CTC  147.800 6,00 9,09%
DSN  1.400 45,90 0,88%
GTT  0 1,10 0,00%
HES  0 13,00 0,00%
ONW  0 3,80 0,00%
RGC  1.200 15,80 6,04%