• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 7:55:32 CH - Mở cửa
CTCP Cao su Tân Biên (RTB : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
24,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,00 (-10,75%)
Tham chiếu
27,90
Mở cửa
28,00
Cao nhất
28,00
Thấp nhất
24,90
Khối lượng
37.600
KLTB 10 ngày
17.460
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
9,80
14/10 RTB: Cao su Tân Biên lãi 159 tỷ đồng quý III, gấp 3,5 lần cùng kỳ - Người đồng hành
12/10 RTB: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
07/09 RTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
28/08 RTB: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
28/08 RTB: Thông báo về việc chi cổ tức còn lại năm 2020 - HNX
11/08 RTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/08 RTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/08 RTB: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 - HNX
04/08 RTB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
03/08 RTB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
28/07 Doanh nghiệp cao su thiên nhiên tiếp tục lãi lớn quý II nhờ giá bán tăng mạnh - Người đồng hành
26/07 RTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
19/07 RTB: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
19/07 Doanh nghiệp thép, chứng khoán, thủy điện báo lãi gấp nhiều lần cùng kỳ - Người đồng hành
14/07 RTB: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
09/07 RTB: Ký hợp đồng kiểm toán - HNX
05/07 RTB: Quyết định Hội đồng quản trị về việc ban hành bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị - HNX
29/06 RTB: Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán - HNX
25/06 RTB: Công bố thông tin về việc ban hành Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - HNX
24/06 RTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  4.283.200 16,10 -0,31%
ABS  1.222.400 19,55 -1,76%
APC  10.400 22,90 1,33%
APH  1.869.100 41,40 -1,19%
APP  117.100 13,00 9,24%
BRC  5.500 16,50 -0,60%
BRR  5.100 26,20 -3,68%
BVN  100 8,80 -14,56%
CSV  1.104.500 46,80 -2,50%
DAG  559.700 6,10 -0,49%