• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 1:32:02 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
161,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
161,00
Mở cửa
160,00
Cao nhất
161,00
Thấp nhất
157,60
Khối lượng
1.808.700
KLTB 10 ngày
313.680
Cao nhất 52 tuần
211,00
Thấp nhất 52 tuần
139,80
SAB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
15/11/2019 Heineken Asia Pacific Pte. Ltd. --- Bán 5.199.200 Biểu đồ
19/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung --- Mua 49.239 Biểu đồ
19/04/2018 Nogard Pte. Ltd. --- Bán 49.239 Biểu đồ
26/03/2018 Nguyễn Văn Lộc --- Bán 3.000 Biểu đồ
15/03/2018 Nguyễn Văn Lộc --- Mua 3.000 Biểu đồ
09/01/2018 Nguyễn Văn Minh --- Bán 0 Biểu đồ
29/12/2017 Bộ Công thương --- Bán 343.642.587 Biểu đồ
29/12/2017 Công ty TNHH Vietnam Beverage --- Mua 343.642.587 Biểu đồ
20/12/2017 Bùi Ngọc Hạnh --- Bán 3.000 Biểu đồ
18/12/2017 Bộ Công thương --- Đăng ký bán 343.662.587 Biểu đồ
15/12/2017 Bùi Ngọc Hạnh --- Đăng ký bán 3.000 Biểu đồ
11/12/2017 Nguyễn Văn Minh --- Đăng ký bán 1.600 Biểu đồ
22/11/2017 Nguyễn Văn Minh --- Bán 1.000 Biểu đồ
21/11/2017 Nguyễn Thị Thu Hà --- Bán 990 Biểu đồ
03/11/2017 Nguyễn Thị Thu Hà --- Đăng ký bán 990 Biểu đồ
23/10/2017 Nguyễn Văn Minh --- Đăng ký bán 1.000 Biểu đồ
22/08/2017 Nguyễn Văn Minh --- Bán 1.000 Biểu đồ
21/08/2017 Bùi Ngọc Hạnh --- Bán 3.650 Biểu đồ
16/08/2017 Bùi Ngọc Hạnh --- Đăng ký bán 3.650 Biểu đồ
15/08/2017 Nguyễn Thị Thu Hà --- Mua 5.000 Biểu đồ