• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 2:26:30 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
161,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
161,00
Mở cửa
160,00
Cao nhất
161,00
Thấp nhất
157,60
Khối lượng
1.808.700
KLTB 10 ngày
313.680
Cao nhất 52 tuần
211,00
Thấp nhất 52 tuần
139,80
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 36,00%
Sở hữu nước ngoài 62,82%
Sở hữu khác 1,18%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Vietnam Beverage --- 343.642.587 53,59% 31/12/2020
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước --- 230.876.547 36,00% 31/12/2020
Heineken Asia Pacific Pte. Ltd. --- 2.474.800 0,39% 15/11/2019
Nguyễn Hoàng Trung --- 49.239 0,01% 19/04/2018
Nguyễn Thành Nam --- 1.800 0,00% 30/06/2018
Trần Nguyên Trung Kế toán trưởng 1.700 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Văn Minh --- 1.600 0,00% 30/06/2018
Bùi Ngọc Hạnh --- 650 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Tiến Dũng --- 100 0,00% 30/06/2020
Lê Hồng Xanh --- 100 0,00% 30/06/2018