• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
24 Tháng Chín 2021 11:03:23 CH - Mở cửa
CTCP Sông Đà 3 (SD3 : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
5,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-10,77%)
Tham chiếu
6,50
Mở cửa
6,50
Cao nhất
6,50
Thấp nhất
5,60
Khối lượng
183.800
KLTB 10 ngày
248.910
Cao nhất 52 tuần
6,60
Thấp nhất 52 tuần
2,80
07/09 SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
07/09 SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
23/07 SD3: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính Quý 2/2021 - HNX
22/07 SD3: Báo cáo tài chính Quý 2/2021 (Hợp nhất và tổng hợp) - HNX
01/07 SD3: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
25/06 SD3: Thay đổi nhân sự - HNX
04/06 SD3: CBTT bất thường khác - Báo cáo tài chính Quý 1/2021 (Hợp nhất và tổng hợp) - HNX
02/06 SD3: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/05 SD3: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
05/05 SD3: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
27/01 SD3: Báo cáo tài chính Quý 4/2020 (tổng hợp và hợp nhất) - HNX
24/12 SD3: Thông báo của VSD v/v thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền của CTCP Sông Đà 3 (Mã CK: SD3) - HNX
22/12 SD3: Thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2015 - Lần 7 - HNX
29/10 SD3: Báo cáo tài chính Quý 3/2020 (tổng hợp và hợp nhất) - HNX
14/10 SD3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - HNX
04/09 SD3: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
28/08 SD3: Giải trình liên quan đến BCTC Bán niên soát xét năm 2020 - HNX
28/08 SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) - HNX
28/08 SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 - HNX
11/08 SD3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phùng Quang Toản - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 13,20 0,00%
ATB  273.300 1,60 14,29%
B82  8.600 1,60 14,29%
BAX  900 77,50 2,65%
BCE  799.800 14,10 -2,76%
BCM  37.700 45,50 0,00%
BHT  105.000 13,60 0,00%
BMN  0 8,40 0,00%
BOT  100 47,20 11,85%
BVL  4.300 22,00 3,77%