• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:34:54 SA - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
3,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-8,11%)
Tham chiếu
3,70
Mở cửa
3,60
Cao nhất
3,60
Thấp nhất
3,40
Khối lượng
63.900
KLTB 10 ngày
23.530
Cao nhất 52 tuần
11,80
Thấp nhất 52 tuần
3,40
03/10 SD6: Nghị quyết HĐQT phê duyệt hợp đồng thi công Dự án thủy điện Thác Bà 2 - HNX
26/09 SD6: V/v nhận được quyết định của cơ quan thuế - HNX
19/08 SD6: Đưa cổ phiếu SD6 vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - HNX
19/08 SD6: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo xoát xét tài chính giữa niên độ năm 2022 - HNX
18/08 SD6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
11/08 SD6: Thông báo của Cục thuế Thành phố Hà Nội - HNX
02/08 SD6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
29/07 SD6: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - HNX
22/07 SD6: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
11/05 SD6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
22/04 SD6: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
12/04 SD6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
30/03 SD6: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
18/03 SD6: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
18/03 SD6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
15/03 SD6: Thông báo chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
02/03 SD6: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
21/02 SD6: Nghị quyết HĐQT - HNX
11/02 SD6: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
24/01 SD6: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 7,80 0,00%
ALV  200 4,50 0,00%
AMS  36.600 6,40 -7,25%
ATB  56.700 1,10 -8,33%
B82  48.800 0,90 0,00%
BAX  1.000 73,00 -1,35%
BCE  169.900 7,36 -6,95%
BHT  215.300 15,00 2,04%
BMN  4.900 10,80 -14,29%
BOT  491.600 5,20 -5,45%