• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 6:49:09 CH - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:02:42 CH
8,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-7,61%)
Tham chiếu
9,20
Mở cửa
9,30
Cao nhất
9,30
Thấp nhất
8,30
Khối lượng
176.020
KLTB 10 ngày
304.300
Cao nhất 52 tuần
11,80
Thấp nhất 52 tuần
2,60
03/12 SD6: Nguyễn Anh Đào - Thành viên BKS - đã bán 7.000 CP - HNX
24/11 SD6: Nguyễn Anh Đào - Thành viên BKS - đăng ký bán 7.000 CP - HNX
22/10 SD6: VSD đính chính ngày thanh toán - HNX
21/10 SD6: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
20/10 SD6: Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 - HNX
25/08 SD6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
28/07 SD6: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
26/07 SD6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
21/07 SD6: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
14/07 SD6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
14/07 SD6: Thay đổi nhân sự - HNX
14/07 SD6: Thay đổi nhân sự - HNX
13/07 SD6: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
23/06 SD6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
23/06 SD6: Thông qua hồ sơ, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 - HNX
07/05 SD6: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
23/04 SD6: Lê Tiến Thủ - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 5.200 CP - HNX
05/04 SD6: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
30/03 SD6: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
23/03 SD6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 16,60 0,00%
ALV  0 7,70 0,00%
AMS  237.300 15,70 -4,85%
ATB  0 2,80 0,00%
B82  0 2,40 0,00%
BAX  3.800 72,10 -1,90%
BCE  357.500 16,40 -6,29%
BHT  0 12,80 0,00%
BMN  0 13,20 0,00%
BOT  408.800 15,20 -11,63%