• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:49:08 SA - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
4,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
4,10
Mở cửa
4,10
Cao nhất
4,10
Thấp nhất
4,00
Khối lượng
24.400
KLTB 10 ngày
41.790
Cao nhất 52 tuần
11,80
Thấp nhất 52 tuần
3,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đặng Quốc Bảo
Thành viên HĐQT Nguyễn Tuấn Phát
Thành viên HĐQT Đào Xuân Tuấn
Thành viên HĐQT Lê Tiến Thủ
Thành viên HĐQT Phạm Đức Trọng
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Đình Tứ
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Anh Đào
Thành viên Ban kiểm soát Đỗ Anh Thái
Tổng giám đốc Lê Tiến Thủ
Phó Tổng giám đốc Vũ Mạnh Cường
Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Hưng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Tuấn
Kế toán trưởng Nguyễn Văn Ngạn
Đại diện công bố thông tin Trần Ngọc Ánh