• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,58 +2,15/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,58   +2,15/+0,17%  |   HNX-INDEX   313,50   -1,41/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,03   +0,25/+0,26%  |   VN30   1.311,94   +1,24/+0,09%  |   HNX30   565,14   -2,67/-0,47%
26 Tháng Năm 2022 1:05:15 CH - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 26/05/2022
1:05:01 CH
5,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
5,00
Mở cửa
5,00
Cao nhất
5,00
Thấp nhất
4,90
Khối lượng
32.000
KLTB 10 ngày
62.960
Cao nhất 52 tuần
11,80
Thấp nhất 52 tuần
3,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/05/2022 0,00 / 0,00% 5,00 5,00 4,90 5,00 4,99 5,00 32.000
25/05/2022 +0,10/+2,04% 4,80 5,10 4,80 5,00 4,97 5,00 61.400
24/05/2022 0,00 / 0,00% 5,00 5,00 4,70 4,90 4,84 4,90 50.300
23/05/2022 -0,20/-3,92% 5,10 5,10 4,80 4,90 4,92 4,90 50.800
20/05/2022 +0,10/+2,00% 4,80 5,20 4,80 5,10 5,05 5,10 43.500
19/05/2022 -0,10/-1,96% 4,70 5,20 4,70 5,00 5,01 5,00 28.400
18/05/2022 -0,10/-1,92% 5,50 5,50 5,10 5,10 5,18 5,10 29.200
17/05/2022 +0,30/+6,12% 4,70 5,30 4,70 5,20 4,99 5,20 126.500
16/05/2022 +0,20/+4,26% 4,50 5,00 4,50 4,90 4,88 4,90 74.000
13/05/2022 -0,40/-7,84% 5,00 5,10 4,70 4,70 4,84 4,70 133.500
12/05/2022 -0,30/-5,56% 5,40 5,40 5,10 5,10 5,22 5,10 64.000
11/05/2022 +0,10/+1,89% 5,50 5,50 5,20 5,40 5,36 5,40 31.400
10/05/2022 +0,20/+3,92% 5,00 5,30 5,00 5,30 5,18 5,30 76.800
09/05/2022 -0,50/-8,93% 5,60 5,60 5,10 5,10 5,21 5,10 158.200
06/05/2022 -0,40/-6,67% 5,70 5,90 5,60 5,60 5,75 5,60 116.300
05/05/2022 -0,10/-1,64% 6,00 6,10 5,80 6,00 5,93 6,00 61.200
04/05/2022 0,00 / 0,00% 6,00 6,20 5,90 6,10 6,02 6,10 58.800
29/04/2022 +0,10/+1,67% 6,00 6,20 6,00 6,10 6,08 6,10 102.800
28/04/2022 +0,10/+1,69% 6,00 6,10 5,90 6,00 6,00 6,00 76.700
27/04/2022 +0,20/+3,51% 5,70 6,00 5,70 5,90 5,83 5,90 57.700