• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 11:07:20 CH - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 21/10/2021
3:02:08 CH
5,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+9,26%)
Tham chiếu
5,40
Mở cửa
5,50
Cao nhất
5,90
Thấp nhất
5,40
Khối lượng
941.900
KLTB 10 ngày
207.220
Cao nhất 52 tuần
6,10
Thấp nhất 52 tuần
2,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/10/2021 +0,50/+9,26% 5,50 5,90 5,40 5,90 5,76 5,90 941.900
20/10/2021 +0,10/+1,89% 5,30 5,50 5,30 5,40 5,37 5,40 240.400
19/10/2021 +0,20/+3,92% 5,10 5,50 5,10 5,30 5,34 5,30 311.600
18/10/2021 0,00 / 0,00% 5,10 5,20 5,00 5,10 5,10 5,10 63.140
15/10/2021 0,00 / 0,00% 5,00 5,10 5,00 5,10 5,04 5,10 84.800
14/10/2021 +0,10/+2,00% 5,00 5,10 5,00 5,10 5,03 5,10 68.200
13/10/2021 -0,10/-1,96% 5,10 5,10 5,00 5,00 5,05 5,00 47.100
12/10/2021 +0,10/+2,00% 5,00 5,10 4,90 5,10 4,99 5,10 118.700
11/10/2021 -0,10/-1,96% 5,10 5,20 5,00 5,00 5,09 5,00 95.700
08/10/2021 0,00 / 0,00% 5,20 5,20 5,00 5,10 5,08 5,10 100.700
07/10/2021 -0,10/-1,92% 5,20 5,30 5,10 5,10 5,12 5,10 84.700
06/10/2021 +0,30/+6,12% 5,00 5,30 4,80 5,20 5,01 5,20 388.000
05/10/2021 -0,20/-3,92% 5,00 5,10 4,90 4,90 5,01 4,90 62.500
04/10/2021 +0,20/+4,08% 4,80 5,20 4,80 5,10 4,94 5,10 258.500
01/10/2021 0,00 / 0,00% 4,90 5,10 4,80 4,90 4,92 4,90 71.700
30/09/2021 -0,10/-2,00% 5,00 5,10 4,90 4,90 4,94 4,90 81.200
29/09/2021 -0,10/-1,96% 5,00 5,10 4,70 5,00 4,94 5,00 54.200
28/09/2021 +0,30/+6,25% 4,60 5,20 4,50 5,10 4,89 5,10 141.400
27/09/2021 -0,40/-7,69% 5,20 5,20 4,80 4,80 4,96 4,80 281.500
24/09/2021 -0,20/-3,70% 5,30 5,60 5,20 5,20 5,29 5,20 159.300