• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 12:55:03 CH - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
2,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+8,33%)
Tham chiếu
2,40
Mở cửa
2,50
Cao nhất
2,60
Thấp nhất
2,40
Khối lượng
19.300
KLTB 10 ngày
38.510
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
2,00
SD6 - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
29/11/2021 Nguyễn Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát Bán 7.000 Biểu đồ
25/11/2021 Nguyễn Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 7.000 Biểu đồ
19/04/2021 Vũ Thị Xuân Mai --- Bán 3.250 Biểu đồ
09/04/2021 Lê Tiến Thủ Tổng giám đốc Bán 5.200 Biểu đồ
15/03/2021 Hà Quốc Thịnh --- Bán 25.300 Biểu đồ
12/03/2021 Lê Tiến Thủ Tổng giám đốc Đăng ký bán 7.410 Biểu đồ
12/03/2021 Hà Quốc Thịnh --- Đăng ký bán 25.300 Biểu đồ
09/06/2020 America LLC --- Bán 146.200 Biểu đồ
06/05/2020 America LLC --- Mua 26.800 Biểu đồ
14/09/2016 Nguyễn Văn Tùng --- Bán 0 Biểu đồ
17/08/2016 Nguyễn Văn Tùng --- Đăng ký bán 164.095 Biểu đồ
27/10/2015 Đào Xuân Tuấn Thành viên HĐQT Bán 0 Biểu đồ
27/10/2015 Nguyễn Văn Tùng --- Mua 0 Biểu đồ
30/09/2015 Nguyễn Văn Tùng --- Mua 20.820 Biểu đồ
30/09/2015 Đào Xuân Tuấn Thành viên HĐQT Bán 40.000 Biểu đồ
29/09/2015 Đào Xuân Tuấn Thành viên HĐQT Đăng ký bán 43.600 Biểu đồ
29/09/2015 Nguyễn Văn Tùng --- Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
30/07/2015 Nguyễn Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
02/07/2015 Nguyễn Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát Bán 2.000 Biểu đồ
02/07/2015 Nguyễn Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 17.000 Biểu đồ