• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 11:53:25 SA - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 10/08/2022
11:45:02 SA
4,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
4,70
Mở cửa
4,70
Cao nhất
4,70
Thấp nhất
4,60
Khối lượng
16.800
KLTB 10 ngày
53.050
Cao nhất 52 tuần
11,80
Thấp nhất 52 tuần
3,60
Giá đóng cửa ngày 14/09/2021
5,00 +0,40/+8,70%
Mở cửa 4,60
Cao nhất 5,00
Thấp nhất 4,60
Khối lượng 727.700
Giá điều chỉnh 5,00
Giá quá khứ của SD6
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/09/2021 +0,40 / +8,70% 4,60 5,00 4,60 5,00 4,93 5,00 727.700
13/09/2021 0,00 / 0,00% 4,60 4,70 4,50 4,60 4,60 4,60 158.400
10/09/2021 0,00 / 0,00% 4,60 4,70 4,60 4,60 4,60 4,60 63.900
09/09/2021 +0,20 / +4,55% 4,40 4,70 4,40 4,60 4,51 4,60 104.900
08/09/2021 -0,10 / -2,22% 4,40 4,50 4,40 4,40 4,44 4,40 128.900
07/09/2021 -0,10 / -2,17% 4,70 4,70 4,50 4,50 4,57 4,50 118.600
06/09/2021 +0,30 / +6,98% 4,30 4,70 4,30 4,60 4,57 4,60 290.500
01/09/2021 +0,10 / +2,38% 4,10 4,30 4,10 4,30 4,22 4,30 112.000
31/08/2021 0,00 / 0,00% 4,10 4,20 4,10 4,20 4,10 4,20 98.000
30/08/2021 +0,10 / +2,44% 4,10 4,20 4,00 4,20 4,09 4,20 55.500
27/08/2021 +0,10 / +2,50% 3,90 4,10 3,90 4,10 4,01 4,10 30.900
26/08/2021 0,00 / 0,00% 4,00 4,10 4,00 4,00 4,00 4,00 19.800
25/08/2021 -0,10 / -2,44% 4,00 4,10 4,00 4,00 4,03 4,00 86.200
24/08/2021 0,00 / 0,00% 4,10 4,10 4,00 4,10 4,00 4,10 88.300
23/08/2021 -0,10 / -2,38% 4,10 4,20 4,00 4,10 4,06 4,10 28.800
20/08/2021 0,00 / 0,00% 4,10 4,20 4,00 4,20 4,09 4,20 44.700
19/08/2021 0,00 / 0,00% 4,20 4,20 4,10 4,20 4,17 4,20 9.600
18/08/2021 0,00 / 0,00% 4,20 4,20 4,00 4,20 4,14 4,20 24.400
17/08/2021 0,00 / 0,00% 4,20 4,30 4,10 4,20 4,21 4,20 88.200
16/08/2021 0,00 / 0,00% 4,20 4,30 4,20 4,20 4,22 4,20 162.100
13/08/2021 0,00 / 0,00% 4,20 4,20 4,00 4,20 4,08 4,20 114.200
12/08/2021 0,00 / 0,00% 4,20 4,20 4,10 4,20 4,19 4,20 32.000
11/08/2021 +0,20 / +5,00% 4,00 4,30 4,00 4,20 4,12 4,20 108.200
10/08/2021 0,00 / 0,00% 4,00 4,00 3,90 4,00 3,94 4,00 12.700
09/08/2021 0,00 / 0,00% 3,90 4,00 3,90 4,00 3,90 4,00 22.100
06/08/2021 0,00 / 0,00% 4,00 4,00 3,90 4,00 3,99 4,00 55.900
05/08/2021 +0,10 / +2,56% 3,90 4,00 3,80 4,00 3,92 4,00 18.971
04/08/2021 +0,10 / +2,63% 3,90 3,90 3,80 3,90 3,86 3,90 27.200
03/08/2021 -0,20 / -5,00% 3,90 4,00 3,80 3,80 3,84 3,80 34.600
02/08/2021 +0,10 / +2,56% 3,80 4,00 3,80 4,00 3,88 4,00 4.900