• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.099,68 +21,54/+2,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.099,68   +21,54/+2,00%  |   HNX-INDEX   240,27   +4,66/+1,98%  |   UPCOM-INDEX   83,30   +0,92/+1,12%  |   VN30   1.119,20   +21,48/+1,96%  |   HNX30   406,35   +14,48/+3,70%
05 Tháng Mười 2022 1:20:35 CH - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 05/10/2022
1:15:02 CH
3,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+2,70%)
Tham chiếu
3,70
Mở cửa
3,70
Cao nhất
3,80
Thấp nhất
3,70
Khối lượng
26.600
KLTB 10 ngày
20.260
Cao nhất 52 tuần
11,80
Thấp nhất 52 tuần
3,60
Giá đóng cửa ngày 15/03/2022
8,90 +0,30/+3,49%
Mở cửa 8,30
Cao nhất 9,00
Thấp nhất 8,30
Khối lượng 266.300
Giá điều chỉnh 8,90
Giá quá khứ của SD6
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/03/2022 +0,30 / +3,49% 8,30 9,00 8,30 8,90 8,67 8,90 266.300
14/03/2022 -0,70 / -7,53% 9,10 9,10 8,50 8,60 8,79 8,60 487.800
11/03/2022 -0,40 / -4,12% 9,90 9,90 9,20 9,30 9,51 9,30 506.600
10/03/2022 +0,50 / +5,43% 9,30 9,90 9,20 9,70 9,59 9,70 934.000
09/03/2022 +0,50 / +5,75% 8,70 9,50 8,20 9,20 8,89 9,20 1.028.300
08/03/2022 -0,30 / -3,33% 8,80 9,10 8,40 8,70 8,77 8,70 372.900
07/03/2022 +0,10 / +1,12% 9,40 9,40 8,90 9,00 9,11 9,00 329.400
04/03/2022 +0,80 / +9,88% 8,10 8,90 8,10 8,90 8,80 8,90 1.035.270
03/03/2022 +0,30 / +3,85% 7,80 8,20 7,70 8,10 7,95 8,10 310.400
02/03/2022 -0,20 / -2,50% 7,90 8,00 7,70 7,80 7,84 7,80 90.900
01/03/2022 +0,10 / +1,27% 7,90 8,10 7,80 8,00 7,97 8,00 177.500
28/02/2022 +0,10 / +1,28% 7,80 8,10 7,70 7,90 7,81 7,90 183.800
25/02/2022 +0,10 / +1,30% 7,80 7,90 7,60 7,80 7,73 7,80 190.700
24/02/2022 -0,40 / -4,94% 8,10 8,10 7,40 7,70 7,74 7,70 229.200
23/02/2022 +0,10 / +1,25% 7,90 8,10 7,90 8,10 8,01 8,10 78.700
22/02/2022 -0,10 / -1,23% 8,10 8,20 7,90 8,00 8,02 8,00 142.900
21/02/2022 0,00 / 0,00% 8,10 8,30 8,00 8,10 8,15 8,10 136.500
18/02/2022 +0,10 / +1,25% 8,00 8,10 7,90 8,10 7,97 8,10 115.600
17/02/2022 +0,10 / +1,27% 7,90 8,10 7,80 8,00 7,98 8,00 61.900
16/02/2022 +0,20 / +2,60% 7,70 8,10 7,70 7,90 7,93 7,90 262.200
15/02/2022 0,00 / 0,00% 7,70 7,70 7,60 7,70 7,61 7,70 71.400
14/02/2022 0,00 / 0,00% 7,60 7,80 7,50 7,70 7,66 7,70 97.600
11/02/2022 -0,20 / -2,53% 7,90 8,00 7,70 7,70 7,74 7,70 123.800
10/02/2022 +0,10 / +1,28% 7,80 8,10 7,70 7,90 7,87 7,90 76.500
09/02/2022 +0,10 / +1,30% 7,60 7,80 7,50 7,80 7,61 7,80 91.800
08/02/2022 -0,10 / -1,28% 7,80 7,90 7,60 7,70 7,75 7,70 65.900
07/02/2022 +0,30 / +4,00% 7,80 7,90 7,70 7,80 7,79 7,80 53.600
28/01/2022 +0,20 / +2,74% 7,30 7,50 7,30 7,50 7,35 7,50 77.000
27/01/2022 -0,30 / -3,95% 7,60 7,60 7,10 7,30 7,39 7,30 66.100
26/01/2022 +0,10 / +1,33% 7,30 7,80 7,30 7,60 7,43 7,60 63.100