• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 12:39:35 SA - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:05:00 CH
8,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,12%)
Tham chiếu
8,90
Mở cửa
8,90
Cao nhất
9,10
Thấp nhất
8,60
Khối lượng
237.600
KLTB 10 ngày
445.570
Cao nhất 52 tuần
11,80
Thấp nhất 52 tuần
2,60
Giá đóng cửa ngày 18/10/2021
5,10 0,00/0,00%
Mở cửa 5,10
Cao nhất 5,20
Thấp nhất 5,00
Khối lượng 63.140
Giá điều chỉnh 5,10
Giá quá khứ của SD6
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/10/2021 0,00 / 0,00% 5,10 5,20 5,00 5,10 5,10 5,10 63.140
15/10/2021 0,00 / 0,00% 5,00 5,10 5,00 5,10 5,04 5,10 84.800
14/10/2021 +0,10 / +2,00% 5,00 5,10 5,00 5,10 5,03 5,10 68.200
13/10/2021 -0,10 / -1,96% 5,10 5,10 5,00 5,00 5,05 5,00 47.100
12/10/2021 +0,10 / +2,00% 5,00 5,10 4,90 5,10 4,99 5,10 118.700
11/10/2021 -0,10 / -1,96% 5,10 5,20 5,00 5,00 5,09 5,00 95.700
08/10/2021 0,00 / 0,00% 5,20 5,20 5,00 5,10 5,08 5,10 100.700
07/10/2021 -0,10 / -1,92% 5,20 5,30 5,10 5,10 5,12 5,10 84.700
06/10/2021 +0,30 / +6,12% 5,00 5,30 4,80 5,20 5,01 5,20 388.000
05/10/2021 -0,20 / -3,92% 5,00 5,10 4,90 4,90 5,01 4,90 62.500
04/10/2021 +0,20 / +4,08% 4,80 5,20 4,80 5,10 4,94 5,10 258.500
01/10/2021 0,00 / 0,00% 4,90 5,10 4,80 4,90 4,92 4,90 71.700
30/09/2021 -0,10 / -2,00% 5,00 5,10 4,90 4,90 4,94 4,90 81.200
29/09/2021 -0,10 / -1,96% 5,00 5,10 4,70 5,00 4,94 5,00 54.200
28/09/2021 +0,30 / +6,25% 4,60 5,20 4,50 5,10 4,89 5,10 141.400
27/09/2021 -0,40 / -7,69% 5,20 5,20 4,80 4,80 4,96 4,80 281.500
24/09/2021 -0,20 / -3,70% 5,30 5,60 5,20 5,20 5,29 5,20 159.300
23/09/2021 -0,20 / -3,57% 6,10 6,10 5,40 5,40 5,75 5,40 562.000
22/09/2021 +0,50 / +9,80% 5,10 5,60 5,10 5,60 5,56 5,60 541.900
21/09/2021 +0,10 / +2,00% 5,00 5,10 4,90 5,10 4,99 5,10 183.000
20/09/2021 0,00 / 0,00% 4,90 5,20 4,80 5,00 5,00 5,00 291.800
17/09/2021 0,00 / 0,00% 5,00 5,00 4,70 5,00 4,89 5,00 190.400
16/09/2021 0,00 / 0,00% 5,00 5,20 4,90 5,00 5,04 5,00 134.500
15/09/2021 0,00 / 0,00% 5,00 5,30 4,90 5,00 5,02 5,00 163.900
14/09/2021 +0,40 / +8,70% 4,60 5,00 4,60 5,00 4,93 5,00 727.700
13/09/2021 0,00 / 0,00% 4,60 4,70 4,50 4,60 4,60 4,60 158.400
10/09/2021 0,00 / 0,00% 4,60 4,70 4,60 4,60 4,60 4,60 63.900
09/09/2021 +0,20 / +4,55% 4,40 4,70 4,40 4,60 4,51 4,60 104.900
08/09/2021 -0,10 / -2,22% 4,40 4,50 4,40 4,40 4,44 4,40 128.900
07/09/2021 -0,10 / -2,17% 4,70 4,70 4,50 4,50 4,57 4,50 118.600