• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.458,23 +15,44/+1,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.458,23   +15,44/+1,07%  |   HNX-INDEX   410,74   +1,43/+0,35%  |   UPCOM-INDEX   109,25   +1,41/+1,31%  |   VN30   1.491,27   +8,72/+0,59%  |   HNX30   736,21   +14,84/+2,06%
20 Tháng Giêng 2022 2:07:46 CH - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
2:05:02 CH
8,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+7,69%)
Tham chiếu
7,80
Mở cửa
8,00
Cao nhất
8,50
Thấp nhất
7,90
Khối lượng
180.700
KLTB 10 ngày
588.530
Cao nhất 52 tuần
11,80
Thấp nhất 52 tuần
3,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 65,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 35,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP --- 22.601.540 65,00% 31/12/2020
America LLC --- 1.656.900 4,77% 15/06/2020
Nguyễn Văn Tùng --- 164.095 0,47% 30/06/2018
Hồ Sỹ Hùng --- 56.860 0,16% 31/12/2020
Nguyễn Văn Ngạn Kế toán trưởng 43.838 0,13% 31/12/2020
Đặng Quốc Bảo Chủ tịch HĐQT 9.992 0,03% 31/12/2020
Nguyễn Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát 8.000 0,02% 03/12/2021
Đào Xuân Tuấn Thành viên HĐQT 3.600 0,01% 31/12/2020
Vũ Thị Xuân Mai --- 3.250 0,01% 19/03/2021
Lê Tiến Thủ Tổng giám đốc 2.210 0,01% 23/04/2021
Bùi Đình Đông --- 50 0,00% 30/06/2018