• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.247,84 +14,46/+1,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:45:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.247,84   +14,46/+1,17%  |   HNX-INDEX   310,17   +4,21/+1,38%  |   UPCOM-INDEX   93,36   +0,24/+0,26%  |   VN30   1.290,23   +17,52/+1,38%  |   HNX30   557,72   +11,91/+2,18%
25 Tháng Năm 2022 12:53:35 CH - Mở cửa
CTCP Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
Cập nhật ngày 25/05/2022
12:45:01 CH
4,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
4,90
Mở cửa
4,80
Cao nhất
4,90
Thấp nhất
4,80
Khối lượng
22.100
KLTB 10 ngày
62.230
Cao nhất 52 tuần
11,80
Thấp nhất 52 tuần
3,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
25/05/2022 4,90 0 130.900 0 103.100 27.800 22.100 108.260
24/05/2022 4,90 85 92.355 70 152.650 -60.295 50.300 243.670
23/05/2022 4,90 50 90.576 68 184.040 -93.464 50.800 249.970
20/05/2022 5,10 87 100.690 80 154.473 -53.783 43.500 219.520
19/05/2022 5,00 65 121.712 62 92.640 29.072 28.400 142.260
18/05/2022 5,10 66 98.422 70 138.100 -39.678 29.200 151.260
17/05/2022 5,20 69 197.891 57 171.600 26.291 126.500 631.410
16/05/2022 4,90 67 183.481 46 114.400 69.081 74.000 361.050
13/05/2022 4,70 118 162.148 69 206.500 -44.352 133.500 645.521
12/05/2022 5,10 74 92.107 72 211.400 -119.293 64.000 334.170
11/05/2022 5,40 62 101.600 58 101.000 600 31.400 168.420
10/05/2022 5,30 77 148.309 56 122.000 26.309 76.800 397.800
09/05/2022 5,10 104 158.208 86 263.600 -105.392 158.200 824.510
06/05/2022 5,60 79 169.930 69 178.930 -9.000 116.300 669.149
05/05/2022 6,00 81 124.300 72 116.000 8.300 61.200 362.660
04/05/2022 6,10 94 135.800 60 163.800 -28.000 58.800 354.150
29/04/2022 6,10 79 179.009 83 225.300 -46.291 102.800 625.410
28/04/2022 6,00 97 133.161 75 176.400 -43.239 76.700 459.890
27/04/2022 5,90 95 112.325 77 154.026 -41.701 57.700 336.410
26/04/2022 5,70 114 232.039 73 209.800 22.239 148.600 828.470